Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Wednesday, December 31, 2008

Peek into my 2008 journals / Kika i mina dagböcker

I kind of don't want 2008 to end because this has been the best year I can remember. At least the second half of the year. Hopefully next year will be good too with my business starting and all. These are my journals from 2008 with a few peeks inside. / Jag vill inte riktigt att 2008 slutar för det har varit bästa året vad jag kommer ihåg. Åtminstone andra halvan av året. Förhoppningsvis blir nästa år också bra, mitt företag startar och allt. Här är mina böcker från 2008 med några bilder från insidorna.
Thank you for all your sweet comments and e-mails and presents; blogland has been very good to me. Talk to you next year. / Tack för alla fina kommentarer och mail och presenter; blogglandet har varit väldigt snällt mot mig. Ses nästa år.
HAPPY NEW YEAR!!! GOTT NYTT ÅR!!!
Share:

Poem for the new year and 100 posts / Dikt för det nya året och 100 inlägg

I was going to ask a search engine a question about firewire (honest!) and when I started to type in words here's how Google automatically tried to help me... Scroll down for translation. / Jag skulle ställa en fråga till sökmotorn om firewire (jag lovar!) och när jag började skriva in ord hjälpte Google automatiskt till så här... (I egenskap av språkkonsult måste jag säga till de sökmotoransvariga att det inte heter resultater...)

how do you know
how do you know you're pregnant
how do you know if you're pregnant
how do you know you're in love
how do you know if you're in love
how do you know you love someone
how do you know you have cancer
how do you know you have diabetes
how do you know what week you're in
how do you know that the earth is round

Do you see how close I am to 100 posts? This is my 98th. I was thinking: if you have any questions - other than those the search engine can answer - if there's anything you'd like to ask me I can answer your questions in my 100th post just like Debbie of Suburb Sanity did. Except my answers will be different. Don't worry; I know a lot of stuff too. OR just say hello or tell us a bit about yourself, especially if you are one of my dear readers who hasn't yet commented on a post. If you have any questions or suggestions, please write them in comments or send them to me at info@afiori.com

Lagt märke till hur nära 100 inlägg jag befinner mig? Detta är det nittioåttonde. Jag tänkte så här: om ni har några frågor till mig - utom sådana sökmotorn kan besvara - om det finns något ni vill fråga mig kan jag svara på frågor i inlägg nummer 100 som Debbie i Suburb Sanity gjorde. Fast mina svar kommer att vara annorlunda. Var inte orolig; jag vet väldigt mycket. ELLER - särskilt om du är en av alla som läser men inte har kommenterat, bara säg hej eller berätta lite om dig själv. Har du några frågor eller förslag, skriv dem i kommentarerna eller skicka till info@afiori.com

Share:

10 questions / 10 frågor

These are 10 questions I just stumbled upon via Creative Every Day. They are from a site called "More In You" - Life Leadership blog and I think they can be quite useful! / Detta är 10 frågor jag nyss hittade via Creative Every Day. De kommer från en sida som heter "More In You" - Life Leadership blog och jag tror att de kan vara användbara.

1.How is where you are in life today different from where you were last December?
2.How are you different today, internally, than you were a year ago?
3.Of all you've experienced in the past year, what are you the most proud of?
4.What did you shy away from in 2008 that you wish you'd gone for?
5.What did you learn about yourself this year?
6.Who impacted your life the most this past year?
7.What are the most important lessons you learned in 2008 that you want to be conscious of in 2009?
8.What are you being called to next in your personal growth?
9.If you could create three things in your life the coming year, what would they be?
10.What parts of yourself will you need to call upon to create those three things with wild success in 2009?
- Laura Neff
1. Hur är ditt liv annorlunda idag jämfört med förra december?
2. Hur är du annorlunda nu, inombords, jämfört med för ett år sedan?
3. Vad är du mest stolt över av allt du upplevt det gångna året?
4. Vad vågade du inte göra 2008 fast du önskar att du hade gjort det?
5. Vad har du lärt dig om dig själv i år?
6. Vem hade störst inverkan på ditt liv i år?
7. Vilka är de viktigaste sakerna du lärt dig i år som du vill vara medveten om 2009?
8. Vad är du kallad till att göra härnäst när det gäller din personliga utveckling?
9. Om du skulle skapa tre saker i ditt liv det kommande året, vad skulle de vara?
10. Vilka delar av dig själv behöver du använda dig av för att skapa de tre sakerna med stor framgång under 2009?
- Laura Neff, fritt översatt av mig sent på natten då en räv just korsat gatan.
Share:

Tuesday, December 30, 2008

Made in 2008

These are 121 of the things I made this year. A self-portrait will have to symbolise all the photographs I took; my journals contain lots of writing and art - some of which I will show later - and everything I've written is not there either. Still, 121 of the things I made.
Detta är 121 av sakerna jag gjort i år. Ett självporträtt får symbolisera alla fotografier jag tagit; dagböckerna innehåller mängder av text och bilder - jag kommer att visa en del senare - och allt jag har skrivit är inte med. Hur som helst, 121 av sakerna jag gjort.

Share:

Monday, December 29, 2008

Bunny gloves and coffee ring / Kaninvantar och kaffering

New purchases from thelovelyteaspoon ! / Nyinhandlat från thelovelyteaspoon !
P.S. I haven't shown you any of the Christmas gifts I received! They include: a really good book, bird photo in frame, glitter glue, knitted slippers, a lot of buttons, different kinds of wire, money for a trip and an iron, pretty teacups, music... Christmas was fun! / P.S. Jag har inte visat några av julklapparna jag fick! Bland annat: en bra bok, inramat fågelfoto, glitterlim, stickade tofflor, massor av knappar, olika metalltrådar, pengar till resa och strykjärn, fina tekoppar, musik... Julen var skoj!
Share:

Friday, December 26, 2008

Hamster on a piano

Hamster On A Piano (Eating Popcorn)
Hamster On A Piano (Eating Popcorn)

na-na-na-na
click to play
Share:

Wednesday, December 24, 2008

Merry Christmas!! / GOD JUL!

In Sweden we celebrate on Christmas Eve...

photo by Louise Andersson

Merry, Merry Christmas!!! Goood jul!!

Share:

Saturday, December 20, 2008

Wrapping, wrapping, wrapping, paket, paket, paket!

Some gifts have their own trees!
An easy tip: use fake flowers as decoration! Tear them off the stems, reconnect the flowers and leaves or combine them in different ways. I used wire to connect some of them and ribbon for others. / Några julklappar har egna julgranar! Här ett enkelt tips: använd konstgjorda blommor som dekoration! Dra loss dem från stjälkarna, sätt ihop blommorna och bladen igen eller gör nya kombinationer. Jag använde ståltråd för att binda ihop några av dem och sidenband för andra.

This is my Christmas tree / Det här är min julgran
Share:

Friday, December 19, 2008

Wishes come true, they do! / Önskningar slår in!!

Sylvie Van Hulle sent me her beautiful calendar!! In a lovely package!! I've been jumping up and down ever since the postman squeeezed the present through the mail slot. When the lemurs and unicorns start arriving I'll probably need to pick them up somewhere. / Sylvie Van Hulle skickade sin vackra kalender till mig i ett jättefint paket!! Jag har hoppat upp och ner sedan brevbäraren klämde in paketet genom brevinkastet. När lemurerna och enhörningarna börjar dyka upp får jag nog gå och hämta ut dem någonstans.
Here's a cute craft I found and I think it has great possibilities! Little matchbook house ornaments. / Här en länk till hur man gör små hus av tändsticksaskar!
Share:

Thursday, December 18, 2008

Where to send unicorns / Vart man skickar enhörningar

Katydiddy asked where to send all the unicorns from my list below. Or drawings. But I think she said unicorns. If you really, really want to send me something or everything that's on my list, please e-mail me at info@afiori.com for my real address :) / Katydiddy frågade vart man skickar alla enhörningar som jag önskar mig. Eller teckningar. Nej, jag tror hon sa enhörningar. Den som verkligen, verkligen vill skicka någonting eller allt som står på listan, maila till info@afiori.com så skickar jag min riktiga adress :)

This is a pair of earrings I made last night and a photo I took by mistake. / Det här är ett par örhängen som jag gjorde igår och en bild som jag tog av misstag.
I went Christmas shopping today; can't show you what I bought except this little character. It goes: ooooooo / Jag var och julhandlade idag; kan inte visa vad jag köpt utom denna lilla figur som säger oooooo.
Share:

Wednesday, December 17, 2008

Creative combinations / Kreativa kombinationer

I woke up thinking 1) I need to sort some receipts and 2) I think I'll sew fabric to a book page.

Art assignment: Try combining materials you haven't combined before.
Paper and fabric, stamping on fabric, sewing metal, gluing petals, drawing on glass...

This may also work when it comes to your wardrobe! Try combining a few things you've never worn together before.
Jag vaknade med följande tankar i huvudet: 1) jag måste sortera kvitton och 2) jag tror jag ska sy fast tyg på en utriven boksida.

Konstuppdrag: Testa att kombinera material som du inte kombinerat förut. Papper och tyg, stämpla på tyg, sy metall, rita på glas...

Detta kan även funka när det gäller kläder - prova att kombinera saker du redan har men aldrig har använt tillsammans förut.
Share:

Monday, December 15, 2008

Wish list / Önskelista

Guess what? I drew a wish list for Christmas and my birthday (January 5th)!
I even put it in the sidebar and on Flickr so everyone will know what I wish for, teehee :) I also have an Amazon wish list. / Jag har ritat en önskelista för julklappar och födelsedagspresenter (5:e januari)! Lade dessutom till den på sidan i min blogg ---> och på Flickr så alla vet vad jag önskar mig :) Jag har även en önskelista för böcker på Amazon.

click for larger image / klicka för större bild

What material things do you wish for this Christmas? / Vad önskar du dig för materiella saker till jul?

Share:

Sunday, December 14, 2008

Lucia

I forgot to tell you: Today we celebrated Lucia in Sweden. Actually yesterday, but to most of my readers it's still December 13th. / Glömde berätta om lucia, att det firades idag, igår, det är efter midnatt.

Share:

Saturday, December 13, 2008

Jesus's business card / Jesus visitkort

I got Jesus's business card yesterday. I gave him mine right back and said that if he ever needs a qualified proofreader or translator he can turn to Maria-Thérèse Andersson of www.afiori.com. She will be ready to do his work, and the work of others, in January. afiori will also offer jewellery, artwork and notebooks which are simply divine. / Jag fick Jesus visitkort igår. Han fick mitt också och jag sade att om han någonsin behöver en kvalificerad korrekturläsare eller översättare så kan han vända sig till Maria-Thérèse Andersson på www.afiori.com. Hon kommer att kunna börja utföra hans och andras arbete i januari. afiori kommer också att erbjuda smycken, konst och anteckningsböcker som är helt gudomliga.

One side says "Jesus loves people" while the other says "Jesus loves sweden", with a lower-case s. This is one of the reasons why both people and Sweden need good proofreaders. / På ena sidan står det att Jesus älskar människor men på andra att han älskar sverige, med litet s. Det är ännu en anledning till att både människor och Sverige behöver bra korrekturläsare.
Share:

I won a bird! / Jag har vunnit en fågel!

An Australian bird made by Rosey! I got to pick one of two birds and instantly chose Maxine - then I read the description of the birds' personalities and I think Maxine and I will get along great.

"Maxine is the more serious of the two, she likes her own company and enjoys a mix of old and new music. she is happy with a kind word every now and then but can go days without so much as a nod.
Selina on the other hand needs to be the centre of attention, she will sulk if you don't talk to her everyday so be sure to pop her where you can see her. Selina loves pretty flowers and sweet smells. she is also a great admirer of tom jones and rod stewart, play it loud and proud!"

Jag har vunnit en australiensisk fågel gjord av Rosey! Jag fick välja en av två fåglar och valde genast Maxine, sedan läste jag beskrivningarna av fåglarnas personligheter och har en känsla av att Maxine och jag kommer att trivas bra ihop... Hon är tydligen allvarlig, gillar att vara ensam och vill inte prata hela tiden som den andra fågeln :D

Does it always rain in Stockolm or only when I'm there? I saw angels and rain. Also: I'm super impressed that you Floridians have so many alligators and that Vanessa was stung by a scorpion. / I Stockholm möttes jag av änglar och regn. Regnar det alltid eller bara när jag är där?
Jag är väldigt imponerad av alla alligatorer som floridianerna har och av att Vanessa blivit stucken av en skorpion.


Share:

Wednesday, December 10, 2008

The frozen spider / Den frysta spindeln

So I was watching Desperate Housewives, having tea and suddenly I saw something moving on the floor. Rolling, it seemed, from under the TV towards the balcony door. A big spider, over an inch tall. In the middle of winter, in a stone building. I caught it in a VHS tape cover and put it on the balcony. Vacuumed my flat, looked for "spider eggs" or other intruder spiders everywhere, found none. I've been living here five years and this is the second time I see a spider.
______Then I felt really bad. I don't kill animals, I don't eat animals (not just spiders, that is). There I was, having a nice cup of tea and there the spider was, freezing its little butt off outdoors. I went to check on it a couple of times. What also bugs me is that it might have been the kind of thing where you need to do something out of the ordinary, that it could possibly be a magic spider (much like the magic rat in my story). If I had only said the right word, given the spider tea or a place to stay. Who knows.
______What I do know is that I still think there are spiders everywhere. My hair brushing against my arm, for instance - spider. I have waist-long hair. It will be so much fun trying to go to sleep tonight with a giant, furry spider on my head.
"Sexy Little Spider Headband" crochet pattern by angelacatirina, if you want a spider too. / Virkmönster av angelacatirina om du också vill ha en spindel.

Jag satt och tittade på Desperate Housewives och drack té. Plötsligt var det något som rörde sig på golvet. Rullade, ungefär, under TV:n mot balkongdörren. En stor spindel, runt 3 cm. Mitt i vintern i ett stenhus. Jag fångade den i ett videofodral och lade ut det på balkongen. Dammsög och letade efter "spindelägg" eller andra möjliga inkräktande jättespindlar överallt, hittade inga. Jag har bott här flera år och det är andra gången jag ser en spindel. Högst.
______Sedan kände jag mig hemsk. Jag dödar inte djur, äter inte djur (inte bara spindlar, alltså). Där satt jag och var varm och drack té och där var spindeln, iskall utomhus. Jag tittade till den ett par gånger. En sak som också stör mig är att det kanske var ett sådant tillfälle då man måste göra något speciellt, säga ett visst ord, att det kan ha varit en magisk spindel (ungefär som råttan i min saga). Om jag bara hade sagt rätt ord, gett den té eller sängplats. Vem vet. Jag vet bara att jag fortfarande tror att det är spindlar överallt - mitt hår mot min arm, till exempel, typisk spindel. Jag har midjelångt hår. Det ska bli så kul att försöka sova i natt med en jättestor, lurvig spindel på huvudet. Maria-Thérèse Andersson Therese Andersson afiori

Share:

Tuesday, December 9, 2008

The Magic Rat - A Christmas Tail / Den magiska råttan - en julsaga

Natalie, I'm so glad you asked if there's a story behind the Christmas rat.
Of course there is! Well, now there is. Click to read. / Jag är så glad att
Natalie frågade om det finns någon historia bakom julråttan. Naturligtvis! Nu finns det en... Klicka för att läsa.

The Magic Rat ~*~*~ Den magiska råttan
Maria-Thérèse Andersson Therese Andersson afiori
(So many of you from Florida! Do I have a Floridian fan club? :-D Are there crocodiles in Florida? / Många som läser min sida kommer från Florida! Har jag en floridansk fan club? :-D Finns det krokodiler i Florida?)

Share:

Monday, December 8, 2008

Snow, snow, snow and a Christmas rat / Snö, snö och en julråtta

I spent the weekend in a place snowier than Narnia, more than knee-deep snow, so much I was impressed and actually thought it was pretty and I am not a winter person. We celebrated my mum's birthday and drove to a Christmas fair in Ramsele (that's my mum and my aunt in the pic.) I got a Christmas rat! / Jag tillbringade helgen på en plats som var snöigare än Narnia, knädjupt, så djupt att jag blev imponerad och faktiskt tyckte det var fint och jag är inte en vintermänniska. Firade mammas födelsedag och åkte på julmarknad i Ramsele. (På bilden syns mamma och moster.) Jag fick en julråtta!
Share:

Thursday, December 4, 2008

And the winner is... / Och vinnaren är...

I made this little book as a prize... and asked koala to draw a name. / Jag gjorde denna lilla bok som pris och bad koalan att dra en vinnare...


...and koala drew TWO names! THE WINNERS ARE: Sylvie and Louise!!! Louise happens to be my sister and I'm not sure she wants another notebook. Louise, do you want a notebook similar to this or something else instead? Bracelet, necklace, candy? :) / ...och koalan drog TVÅ namn! VINNARNA ÄR: Sylvie och Louise!!! Louise råkar vara min syster och jag vet inte om hon vill ha en till anteckningsbok. Vill du ha en som liknar den här eller något annat i stället? Armband, halsband, godis? :)

Sylvie - please e-mail me your postal address and I will send you a pretty package!

After a bit of detective work I finally found out that the the note was about Kumihimo cords, a sort of Japanese cord you can weave on a cardboard disc. / Efter en del detektivarbete fick jag reda på att lappen beskriver Kumihimo - en sorts japanskt band som man kan väva på en pappskiva.

Share:

I got it I got it!! / Jag kom på det!!

I am about 95% convinced that the mystery note is about cord weaving. You use a round piece of cardboard with cuts in it and move the yarn diagonally like this. I plan to go to the local crafts and yarn shop tomorrow and see if they can confirm it. Since you all came up with such creative suggestions I'm going to draw a name tomorrow evening (Swedish time) of someone who wins a little prize! Everyone who has commented on these last three posts about the mystery note will be included in the draw, so be sure to leave a note! (As long as I can read what it says ;)

Jag är nu till ca 95% säker på att min mystiska lapp handlar om att väva snoddar. Man använder en rund pappskiva med hack i och flyttar garnet diagonalt så här. Tänker kolla med Hemslöjden i morgon om de kan bekräfta. Eftersom ni hade så kreativa förslag kommer jag att dra ett namn i morgon kväll på någon som vinner ett litet pris! Alla som har lämnat kommentarer till dessa tre senaste inlägg om lappen är med i dragningen, så det går fortfarande bra att komma med!
Share:

Wednesday, December 3, 2008

Update about the contest / Uppdaterat om tävlingen

I think it says "Move the same COLOUR all the time". / Jag tror det står "Flytta samma FÄRG hela tiden".
Share:

Sunday, November 30, 2008

Contest: What am I trying to tell myself? / Tävling: Vad är det jag försöker säga mig?

Found this note. "Start on 2. [arrows] Behind, in front of. Start to the left of the ones on top. Move the same [..? something] all the time." / Hittade denna lapp. "Börja på 2. Bakom, framför. Börja till vänster om de som ligger överst. Flytta samma [tag? tas? fas? tång?] hela tiden." CONTEST: If you can make me remember what these instructions are for you'll win a cute little prize! First come, first served.
P.S. I need a specific reply - it is probably something crafty, but what?
TÄVLING: Om du kan få mig att komma ihåg vad detta är instruktioner för vinner du ett litet fint pris! Först till kvarn.
P.S. Jag behöver ett specifikt svar. Det har antagligen med hantverk att göra men vad är det? Maria-Thérèse Andersson www.afiori.com
Share:

Ballet and a throat-singing moose / Balett och en strupsjungande älg

Dark town centre full of people, rain, icy streets. Opera on a large screen outdoors, living dolls, ballet in a display window, a man dressed in Christmas lights and wearing elk antlers on his head throat-singing on a roof and playing the didgeridoo and a woman singing too and fire being thrown in all directions, a fire bird dancing and a baby hug. A perfectly ordinary day in Härnösand. / Mörk stadskärna full av människor, regn, isgator. Opera på storbildsvägg utomhus, levande dockor, balett i skyltfönster, en man klädd i ljusslingor och med älghorn på huvudet sjöng strupsång på ett tak och spelade didgeridoo och en kvinna som kulade och eld kastades överallt och en eldfågel dansade, Pärlkompaniet som hade rea och en bebiskram. En helt vanlig dag i Härnösand. Maria-Thérèse Andersson Thérèse Andersson afiori
Share:

Friday, November 28, 2008

Exhausted / Utmattad

Morning - thought maybe I was sick, sore throat, mostly exhausted and they're tearing down a wall. Every day at 6.53 they start, then stop, then I sleep again. I wish I could listen to those waves again. I have fake waves on a cd and they suck. Poetry and words and people and words and signals and flashing lights, I need to rest, I'm turning everything off. / Morgon: trodde jag var sjuk, ont i halsen men mest trött och de river ned en vägg, varje dag, börjar 6.53, sedan slutar de, sedan sover jag igen. Jag önskar att jag kunde lyssna på vågorna igen, jag har låtsasvågor på en cd och de suger. Dikter och ord och människor och röster och ord och signaler och blinkande ljus, jag stänger av allting nu, orkar inte höra några ljud.
Share:

Wednesday, November 26, 2008

Productive day / Produktiv dag

I finished up a manuscript and sent it to a publisher. Then I wrote 53 poems. A nine page Word document. I don't even know how that happened. All 53 probably won't make the cut when I bring out the scissors and the chainsaw but even if just a few of them are good I'm still happy with what I've done today. I made two collages. Oh, and I'm growing sprouts. They keep up with my pace. It's supposed to take a couple of days; I only started to water them last night, look at their little tails!
I am tired now.
Goodnight.
Jag gjorde färdigt ett manus idag och skickade till ett förlag.
Sedan skrev jag 53 dikter. Nio sidor i Word. Vet inte hur det gick till. Alla 53 kommer nog inte att finnas kvar när jag tar fram häcksaxen och motorsågen och börjar röja men även om bara några av dem är bra är jag nöjd med vad jag gjort idag. Jag gjorde två collage. Jo, och så odlar jag groddar. De håller samma takt som jag. Egentligen ska det ta ett par dagar innan de är klara, har bara vattnat dem sedan igår kväll. Titta på deras små svansar!

Jag är trött nu.
Godnatt.

Share:

Security blanket films / Snuttefilmer

A regional radio station recently coined the phrase "snuttefiltsfilmer", security blanket films, movies to make you feel good. I sent them a list of mine and it was just read on the radio! / I P4 Västernorrland pratas det om "snuttefiltsfilmer" - ett nytt begrepp, filmer att må lite bra av. (Min moster säger snuttefilmer - tycker det är bättre!) Jag skickade in en lista över mina och den lästes nyss upp i radio!

MY LIST OF SECURITY BLANKET FILMS
1. Tomb Raider 1 and 2. Angelina Jolie fights stone sculptures in Cambodia and fights against time. Angelina saves the world. I like Angelina Jolie and I like the world being saved.
2. Die Hard 2. Bruce Willis fights against time and saves the world.
3. Armageddon. See above point. Bonus points for sentimental song and Liv Tyler.
4. Enchanted. Animals singing in a forest, cockroaches helping to clean an apartment, a fairy princess trying to survive in the ordinary world and all the while everyone's singing. Good stuff.

SNUTTEFILMER
1. Tomb Raider 1 och 2. Angelina Jolie slåss mot stenskulpturer i Kambodja, kämpar mot tiden. Angelina räddar världen. Jag tycker om Angelina Jolie och att världen blir räddad.
2. Die Hard 2. Bruce Willis kämpar mot tiden och räddar världen.
3. Armageddon. Se föregående punkt. Bonus för smörig sång och Liv Tyler.
4. Förtrollad. Djur som sjunger i en skog, kackerlackor som hjälper till att städa, en sagoprinsessa som försöker överleva i en vanlig värld samtidigt som alla sjunger. Det är grejer.

Share:

Monday, November 24, 2008

Explosions / Explosioner

I often get the feeling that things move too slowly. That I don't do enough, and if I did I would still be stuck. I want words and pictures to constantly whirl around me, I want to finish writing one book a week and read five and bind ten and do fun creative work for other people while I'm at it. Just before the weekend I felt really stuck but I forgot I do things the way explosions work. Good explosions, that is. I whined and moped and didn't get started until 6 p.m. but I worked until 1.30 and suddenly found myself with eight collages that I really like.
Jag har ofta känslan av att det går för långsamt. Att jag inte gör tillräckligt och om jag gjorde det skulle det fortfarande inte hända tillräckligt mycket. Jag vill att ord och bilder flyger omkring mig i luften hela tiden; jag vill skriva en bok i veckan och läsa fem och binda tio och jobba med roliga, kreativa saker åt andra samtidigt. Precis före helgen kände jag mig otroligt seg, som att jag satt fast, men då glömde jag att jag funkar ungefär som en bra sorts explosion. Jag gnällde och surade och började inte med något förrän kl. 18 men jobbade på till halv två och hade då åtta collage som jag verkligen gillar.

The first one was done completely by hand; second one has a digitally layered vintage envelope on top. Which do you like the most? / Det första är helt handgjort; det andra har ett digitalt pålagt kuvert överst. Vilket gillar du bäst?

So, what are you doing today? / Vad har du gjort idag?

Share:

Friday, November 21, 2008

8 things about YOU! / 8 saker om DIG!

Yesterday's post made me want to tag everyone! I picked the first 8 people from my blog list who hadn't already been tagged but I would love to hear everyone's replies! Yay!
This can be an art assignment: Tell us 8 things about yourself!
Butterfly promises to go first. (Don't forget to visit the blogs I tagged below!)

Jag skulle ju välja 8 personer som skulle berätta 8 saker om sig själva igår; utgick från min blogglista och valde de första som inte redan gjort samma sak MEN jag skulle vilja höra allas svar!! Jaa!!
Det här kan bli ett konstuppdrag: Berätta 8 saker om dig själv!
(Klicka på Comments!) Fjärilen har lovat att börja.
(Glöm inte att besöka bloggarna jag länkade till igår!)

Maria-Thérèse Andersson © 2008

Share:

Thursday, November 20, 2008

8 things about me / 8 saker om mig

I've been tagged by artist Sylvie Van Hulle to list 8 things about myself and ask 8 others to do the same! / Jag har fått i uppdrag av konstnären Sylvie Van Hulle att skriva en lista med 8 saker om mig och att be 8 andra personer att göra samma sak! (Svenska längre ned.)

----------8 things about me---------

* My name is Maria-Thérèse. I dislike it when people get my name wrong and when strangers decide to give me nicknames. I’ve even had two bosses ask me if they could call me only Maria or Thérèse. I also don’t like it when people keep saying my name when I’m the only other person in the room or receiving the e-mail.
* I highly value my personal space.
* I’m extremely creative, hardly ever bored but very rarely satisfied with how much I’ve done.
* I used to work as a teacher at a folk high school but kept getting unemployed because others were there first. My education, energy, skills, how much I liked my work were of no importance whatsoever. Last thing I heard was that one of the cleaners taught one of my former subjects. If I weren’t so busy I would miss my former students and colleagues.
* I never write on lined paper. I don’t think it’s fair for a piece of paper to try to restrict me.
* I love art supply stores and stores that sell paper or office supplies.
* I can sometimes hear paintings, especially works by van Gogh, Kandinsky and Sylvie Van Hulle.
* I love to travel and go to Italy and London every year.

----------8 saker om mig---------

* Jag heter Maria-Thérèse. Jag tycker inte om när folk missuppfattar mitt namn och när främlingar tycker det är lämpligt att ge mig smeknamn.
Jag har till och med haft två chefer som frågat om de kunde kalla mig bara Maria eller Thérèse. Jag avskyr också när folk säger mitt namn hela tiden trots att jag är den enda andra personen i rummet eller som får mailet.
* Jag värderar mitt personliga utrymme mycket högt.
* Jag är extremt kreativ, nästan aldrig uttråkad men nästan aldrig nöjd med hur mycket jag gjort.
* Tidigare jobbade jag som lärare på en folkhögskola men blev hela tiden arbetslös eftersom andra var där först. Min utbildning, energi, mina förmågor, hur mycket jag tyckte om att jobba där – inget av det spelade någon roll. Nu senast hörde jag att en av städarna undervisat i ett av mina tidigare ämnen. Om jag inte hade så mycket att göra skulle jag sakna mina f.d. elever och kollegor.
* Jag skriver aldrig på linjerade papper. Tycker det är fel när en bit papper försöker begränsa mig.
* Jag älskar att gå omkring i affärer med konstnärsmaterial, papper och kontorsartiklar.
* Ibland kan jag höra målningar, särskilt av van Gogh, Kandinsky och Sylvie van Hulle.
* Jag älskar att resa och åker till Italien och London varje år.


Tagged: / Skickar vidare till:
Natalie
Sara
Viv

P.S. I meant that I hear paintings like music and sounds; I don't hear them talking to me. Because that would be crazy... Ahem... :) P.S. Jag menade att jag hör målningar som musik och ljud, jag hör inte röster. För det vore ju knäppt, *host host*... :)
Share:

Tuesday, November 18, 2008

Stockholm

Poetry, Bodil Malmsten, Ying Chen, Joy Harjo, Majgull Axelsson, music, people, rain.

Share:

Saturday, November 15, 2008

Where did all the colours go? / Vart tog alla färger vägen?

I'm about to take my white car, drive through a white forest back to my white house. First snow. Everything is white. Or is it? / Jag ska snart ta min vita bil, köra genom en vit skog till mitt vita hus, första snön, allt är vitt. Eller är det vitt?
Art assignment: Create something (a painting, collage, photograph, doll, dress, anything you like) using only one colour or a few nuances of a colour. If you want to show me what you've done I'd like that :)
Konstuppdrag: Skapa någonting (måla, gör collage, fotografera, gör en docka, en klänning, vad du vill) med bara en färg eller några få nyanser av en färg. Om du vill visa vad du gjort, gärna för mig :)

Update from my mum today / Uppdaterad utsikt från min mamma idag:
Share:

Thursday, November 13, 2008

The little shroom / Den lilla flugsvampen

I went to buy a large tube of black acrylic paint since I had a bad attitude today, and found this lovely little clay toadstool (at a very low price), handmade by Suzanne at Färgkompaniet, a local paint store. It reminds me of Vanessa Valencia's art - I have her "A Perfectly Peculiar Day" postcards and one of her mermaids. Look at this in her shop, or take a look at everything. Vanessa is such a cool artist with a very individual and pretty style. Also visit Vanessa's lovely blog, it's like a fairytale. Suddenly I don't need all that black paint.
Have you done any shopping lately? Any favourite sites?
Jag skulle köpa en stor tub svart akrylfärg idag p.g.a. taskig attityd. Då hittade jag denna lilla fina flugsvamp, handgjord av Suzanne på Färgkompaniet i Härnösand (och jättebillig). Den påminner mig lite om Vanessa Valencias konst - jag har hennes vykort "A Perfectly Peculiar Day" och en av hennes sjöjungfrur. Titta på det här i hennes butik eller titta på allt. Vanessa är en väldigt cool och individuell konstnär. Besök hennes blogg också, som att läsa en saga. Plötsligt behöver jag inte all svart färg längre.
Shoppat något på sistone? Tips på hemsidor?
Share:

Wednesday, November 12, 2008

Portraits / Porträtt

Old self
portraits
Share:

Monday, November 10, 2008

Baby coffee and books / Bebisfika och böcker

Baby, tax papers, poetry and lussekatt. / Baby, skattepapper, dikt och lussekatt.

Today I had coffee (or rather fika) with my friend Fae, her fairy baby Lentil and Webfairy, Fae's mother. It's almost 4.30 p.m., I should get to work. Can't decide whether to write a book, edit a book, read a book or bind a book. If you visit me tomorrow you'll probably find a painting on afiori. What are you up to today? / Idag har jag fikat med min vän Älva, hennes fébaby Linfrö och Älvas mamma Webfén. Nu är klockan nästan halv fem, måste börja jobba. Jag kan inte bestämma mig för om jag ska skriva en bok, redigera en bok, läsa en bok eller binda en bok. Om du hälsar på mig på afiori i morgon finns det antagligen en målning här. Vad gör du själv idag då?
/ Maria-Thérèse
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig