Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Saturday, December 13, 2008

I won a bird! / Jag har vunnit en fågel!

An Australian bird made by Rosey! I got to pick one of two birds and instantly chose Maxine - then I read the description of the birds' personalities and I think Maxine and I will get along great.

"Maxine is the more serious of the two, she likes her own company and enjoys a mix of old and new music. she is happy with a kind word every now and then but can go days without so much as a nod.
Selina on the other hand needs to be the centre of attention, she will sulk if you don't talk to her everyday so be sure to pop her where you can see her. Selina loves pretty flowers and sweet smells. she is also a great admirer of tom jones and rod stewart, play it loud and proud!"

Jag har vunnit en australiensisk fågel gjord av Rosey! Jag fick välja en av två fåglar och valde genast Maxine, sedan läste jag beskrivningarna av fåglarnas personligheter och har en känsla av att Maxine och jag kommer att trivas bra ihop... Hon är tydligen allvarlig, gillar att vara ensam och vill inte prata hela tiden som den andra fågeln :D

Does it always rain in Stockolm or only when I'm there? I saw angels and rain. Also: I'm super impressed that you Floridians have so many alligators and that Vanessa was stung by a scorpion. / I Stockholm möttes jag av änglar och regn. Regnar det alltid eller bara när jag är där?
Jag är väldigt imponerad av alla alligatorer som floridianerna har och av att Vanessa blivit stucken av en skorpion.


Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig