Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Sunday, November 30, 2008

Ballet and a throat-singing moose / Balett och en strupsjungande älg

Dark town centre full of people, rain, icy streets. Opera on a large screen outdoors, living dolls, ballet in a display window, a man dressed in Christmas lights and wearing elk antlers on his head throat-singing on a roof and playing the didgeridoo and a woman singing too and fire being thrown in all directions, a fire bird dancing and a baby hug. A perfectly ordinary day in Härnösand. / Mörk stadskärna full av människor, regn, isgator. Opera på storbildsvägg utomhus, levande dockor, balett i skyltfönster, en man klädd i ljusslingor och med älghorn på huvudet sjöng strupsång på ett tak och spelade didgeridoo och en kvinna som kulade och eld kastades överallt och en eldfågel dansade, Pärlkompaniet som hade rea och en bebiskram. En helt vanlig dag i Härnösand. Maria-Thérèse Andersson Thérèse Andersson afiori
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig