Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Thursday, November 20, 2008

8 things about me / 8 saker om mig

I've been tagged by artist Sylvie Van Hulle to list 8 things about myself and ask 8 others to do the same! / Jag har fått i uppdrag av konstnären Sylvie Van Hulle att skriva en lista med 8 saker om mig och att be 8 andra personer att göra samma sak! (Svenska längre ned.)

----------8 things about me---------

* My name is Maria-Thérèse. I dislike it when people get my name wrong and when strangers decide to give me nicknames. I’ve even had two bosses ask me if they could call me only Maria or Thérèse. I also don’t like it when people keep saying my name when I’m the only other person in the room or receiving the e-mail.
* I highly value my personal space.
* I’m extremely creative, hardly ever bored but very rarely satisfied with how much I’ve done.
* I used to work as a teacher at a folk high school but kept getting unemployed because others were there first. My education, energy, skills, how much I liked my work were of no importance whatsoever. Last thing I heard was that one of the cleaners taught one of my former subjects. If I weren’t so busy I would miss my former students and colleagues.
* I never write on lined paper. I don’t think it’s fair for a piece of paper to try to restrict me.
* I love art supply stores and stores that sell paper or office supplies.
* I can sometimes hear paintings, especially works by van Gogh, Kandinsky and Sylvie Van Hulle.
* I love to travel and go to Italy and London every year.

----------8 saker om mig---------

* Jag heter Maria-Thérèse. Jag tycker inte om när folk missuppfattar mitt namn och när främlingar tycker det är lämpligt att ge mig smeknamn.
Jag har till och med haft två chefer som frågat om de kunde kalla mig bara Maria eller Thérèse. Jag avskyr också när folk säger mitt namn hela tiden trots att jag är den enda andra personen i rummet eller som får mailet.
* Jag värderar mitt personliga utrymme mycket högt.
* Jag är extremt kreativ, nästan aldrig uttråkad men nästan aldrig nöjd med hur mycket jag gjort.
* Tidigare jobbade jag som lärare på en folkhögskola men blev hela tiden arbetslös eftersom andra var där först. Min utbildning, energi, mina förmågor, hur mycket jag tyckte om att jobba där – inget av det spelade någon roll. Nu senast hörde jag att en av städarna undervisat i ett av mina tidigare ämnen. Om jag inte hade så mycket att göra skulle jag sakna mina f.d. elever och kollegor.
* Jag skriver aldrig på linjerade papper. Tycker det är fel när en bit papper försöker begränsa mig.
* Jag älskar att gå omkring i affärer med konstnärsmaterial, papper och kontorsartiklar.
* Ibland kan jag höra målningar, särskilt av van Gogh, Kandinsky och Sylvie van Hulle.
* Jag älskar att resa och åker till Italien och London varje år.


Tagged: / Skickar vidare till:
Natalie
Sara
Viv

P.S. I meant that I hear paintings like music and sounds; I don't hear them talking to me. Because that would be crazy... Ahem... :) P.S. Jag menade att jag hör målningar som musik och ljud, jag hör inte röster. För det vore ju knäppt, *host host*... :)
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig