Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Wednesday, November 26, 2008

Security blanket films / Snuttefilmer

A regional radio station recently coined the phrase "snuttefiltsfilmer", security blanket films, movies to make you feel good. I sent them a list of mine and it was just read on the radio! / I P4 Västernorrland pratas det om "snuttefiltsfilmer" - ett nytt begrepp, filmer att må lite bra av. (Min moster säger snuttefilmer - tycker det är bättre!) Jag skickade in en lista över mina och den lästes nyss upp i radio!

MY LIST OF SECURITY BLANKET FILMS
1. Tomb Raider 1 and 2. Angelina Jolie fights stone sculptures in Cambodia and fights against time. Angelina saves the world. I like Angelina Jolie and I like the world being saved.
2. Die Hard 2. Bruce Willis fights against time and saves the world.
3. Armageddon. See above point. Bonus points for sentimental song and Liv Tyler.
4. Enchanted. Animals singing in a forest, cockroaches helping to clean an apartment, a fairy princess trying to survive in the ordinary world and all the while everyone's singing. Good stuff.

SNUTTEFILMER
1. Tomb Raider 1 och 2. Angelina Jolie slåss mot stenskulpturer i Kambodja, kämpar mot tiden. Angelina räddar världen. Jag tycker om Angelina Jolie och att världen blir räddad.
2. Die Hard 2. Bruce Willis kämpar mot tiden och räddar världen.
3. Armageddon. Se föregående punkt. Bonus för smörig sång och Liv Tyler.
4. Förtrollad. Djur som sjunger i en skog, kackerlackor som hjälper till att städa, en sagoprinsessa som försöker överleva i en vanlig värld samtidigt som alla sjunger. Det är grejer.

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig