Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Saturday, December 20, 2008

Wrapping, wrapping, wrapping, paket, paket, paket!

Some gifts have their own trees!
An easy tip: use fake flowers as decoration! Tear them off the stems, reconnect the flowers and leaves or combine them in different ways. I used wire to connect some of them and ribbon for others. / Några julklappar har egna julgranar! Här ett enkelt tips: använd konstgjorda blommor som dekoration! Dra loss dem från stjälkarna, sätt ihop blommorna och bladen igen eller gör nya kombinationer. Jag använde ståltråd för att binda ihop några av dem och sidenband för andra.

This is my Christmas tree / Det här är min julgran
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig