Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Wednesday, November 26, 2008

Productive day / Produktiv dag

I finished up a manuscript and sent it to a publisher. Then I wrote 53 poems. A nine page Word document. I don't even know how that happened. All 53 probably won't make the cut when I bring out the scissors and the chainsaw but even if just a few of them are good I'm still happy with what I've done today. I made two collages. Oh, and I'm growing sprouts. They keep up with my pace. It's supposed to take a couple of days; I only started to water them last night, look at their little tails!
I am tired now.
Goodnight.
Jag gjorde färdigt ett manus idag och skickade till ett förlag.
Sedan skrev jag 53 dikter. Nio sidor i Word. Vet inte hur det gick till. Alla 53 kommer nog inte att finnas kvar när jag tar fram häcksaxen och motorsågen och börjar röja men även om bara några av dem är bra är jag nöjd med vad jag gjort idag. Jag gjorde två collage. Jo, och så odlar jag groddar. De håller samma takt som jag. Egentligen ska det ta ett par dagar innan de är klara, har bara vattnat dem sedan igår kväll. Titta på deras små svansar!

Jag är trött nu.
Godnatt.

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig