Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Wednesday, December 31, 2008

Poem for the new year and 100 posts / Dikt för det nya året och 100 inlägg

I was going to ask a search engine a question about firewire (honest!) and when I started to type in words here's how Google automatically tried to help me... Scroll down for translation. / Jag skulle ställa en fråga till sökmotorn om firewire (jag lovar!) och när jag började skriva in ord hjälpte Google automatiskt till så här... (I egenskap av språkkonsult måste jag säga till de sökmotoransvariga att det inte heter resultater...)

how do you know
how do you know you're pregnant
how do you know if you're pregnant
how do you know you're in love
how do you know if you're in love
how do you know you love someone
how do you know you have cancer
how do you know you have diabetes
how do you know what week you're in
how do you know that the earth is round

Do you see how close I am to 100 posts? This is my 98th. I was thinking: if you have any questions - other than those the search engine can answer - if there's anything you'd like to ask me I can answer your questions in my 100th post just like Debbie of Suburb Sanity did. Except my answers will be different. Don't worry; I know a lot of stuff too. OR just say hello or tell us a bit about yourself, especially if you are one of my dear readers who hasn't yet commented on a post. If you have any questions or suggestions, please write them in comments or send them to me at info@afiori.com

Lagt märke till hur nära 100 inlägg jag befinner mig? Detta är det nittioåttonde. Jag tänkte så här: om ni har några frågor till mig - utom sådana sökmotorn kan besvara - om det finns något ni vill fråga mig kan jag svara på frågor i inlägg nummer 100 som Debbie i Suburb Sanity gjorde. Fast mina svar kommer att vara annorlunda. Var inte orolig; jag vet väldigt mycket. ELLER - särskilt om du är en av alla som läser men inte har kommenterat, bara säg hej eller berätta lite om dig själv. Har du några frågor eller förslag, skriv dem i kommentarerna eller skicka till info@afiori.com

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig