Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Tuesday, December 30, 2008

Made in 2008

These are 121 of the things I made this year. A self-portrait will have to symbolise all the photographs I took; my journals contain lots of writing and art - some of which I will show later - and everything I've written is not there either. Still, 121 of the things I made.
Detta är 121 av sakerna jag gjort i år. Ett självporträtt får symbolisera alla fotografier jag tagit; dagböckerna innehåller mängder av text och bilder - jag kommer att visa en del senare - och allt jag har skrivit är inte med. Hur som helst, 121 av sakerna jag gjort.

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig