Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Wednesday, December 3, 2008

Update about the contest / Uppdaterat om tävlingen

I think it says "Move the same COLOUR all the time". / Jag tror det står "Flytta samma FÄRG hela tiden".
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig