Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Wednesday, December 31, 2008

Peek into my 2008 journals / Kika i mina dagböcker

I kind of don't want 2008 to end because this has been the best year I can remember. At least the second half of the year. Hopefully next year will be good too with my business starting and all. These are my journals from 2008 with a few peeks inside. / Jag vill inte riktigt att 2008 slutar för det har varit bästa året vad jag kommer ihåg. Åtminstone andra halvan av året. Förhoppningsvis blir nästa år också bra, mitt företag startar och allt. Här är mina böcker från 2008 med några bilder från insidorna.
Thank you for all your sweet comments and e-mails and presents; blogland has been very good to me. Talk to you next year. / Tack för alla fina kommentarer och mail och presenter; blogglandet har varit väldigt snällt mot mig. Ses nästa år.
HAPPY NEW YEAR!!! GOTT NYTT ÅR!!!
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig