Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Friday, November 28, 2008

Exhausted / Utmattad

Morning - thought maybe I was sick, sore throat, mostly exhausted and they're tearing down a wall. Every day at 6.53 they start, then stop, then I sleep again. I wish I could listen to those waves again. I have fake waves on a cd and they suck. Poetry and words and people and words and signals and flashing lights, I need to rest, I'm turning everything off. / Morgon: trodde jag var sjuk, ont i halsen men mest trött och de river ned en vägg, varje dag, börjar 6.53, sedan slutar de, sedan sover jag igen. Jag önskar att jag kunde lyssna på vågorna igen, jag har låtsasvågor på en cd och de suger. Dikter och ord och människor och röster och ord och signaler och blinkande ljus, jag stänger av allting nu, orkar inte höra några ljud.
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig