Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Saturday, November 15, 2008

Where did all the colours go? / Vart tog alla färger vägen?

I'm about to take my white car, drive through a white forest back to my white house. First snow. Everything is white. Or is it? / Jag ska snart ta min vita bil, köra genom en vit skog till mitt vita hus, första snön, allt är vitt. Eller är det vitt?
Art assignment: Create something (a painting, collage, photograph, doll, dress, anything you like) using only one colour or a few nuances of a colour. If you want to show me what you've done I'd like that :)
Konstuppdrag: Skapa någonting (måla, gör collage, fotografera, gör en docka, en klänning, vad du vill) med bara en färg eller några få nyanser av en färg. Om du vill visa vad du gjort, gärna för mig :)

Update from my mum today / Uppdaterad utsikt från min mamma idag:
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig