Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Thursday, December 4, 2008

I got it I got it!! / Jag kom på det!!

I am about 95% convinced that the mystery note is about cord weaving. You use a round piece of cardboard with cuts in it and move the yarn diagonally like this. I plan to go to the local crafts and yarn shop tomorrow and see if they can confirm it. Since you all came up with such creative suggestions I'm going to draw a name tomorrow evening (Swedish time) of someone who wins a little prize! Everyone who has commented on these last three posts about the mystery note will be included in the draw, so be sure to leave a note! (As long as I can read what it says ;)

Jag är nu till ca 95% säker på att min mystiska lapp handlar om att väva snoddar. Man använder en rund pappskiva med hack i och flyttar garnet diagonalt så här. Tänker kolla med Hemslöjden i morgon om de kan bekräfta. Eftersom ni hade så kreativa förslag kommer jag att dra ett namn i morgon kväll på någon som vinner ett litet pris! Alla som har lämnat kommentarer till dessa tre senaste inlägg om lappen är med i dragningen, så det går fortfarande bra att komma med!
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig