Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Sunday, November 30, 2008

Contest: What am I trying to tell myself? / Tävling: Vad är det jag försöker säga mig?

Found this note. "Start on 2. [arrows] Behind, in front of. Start to the left of the ones on top. Move the same [..? something] all the time." / Hittade denna lapp. "Börja på 2. Bakom, framför. Börja till vänster om de som ligger överst. Flytta samma [tag? tas? fas? tång?] hela tiden." CONTEST: If you can make me remember what these instructions are for you'll win a cute little prize! First come, first served.
P.S. I need a specific reply - it is probably something crafty, but what?
TÄVLING: Om du kan få mig att komma ihåg vad detta är instruktioner för vinner du ett litet fint pris! Först till kvarn.
P.S. Jag behöver ett specifikt svar. Det har antagligen med hantverk att göra men vad är det? Maria-Thérèse Andersson www.afiori.com
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig