Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Saturday, December 13, 2008

Jesus's business card / Jesus visitkort

I got Jesus's business card yesterday. I gave him mine right back and said that if he ever needs a qualified proofreader or translator he can turn to Maria-Thérèse Andersson of www.afiori.com. She will be ready to do his work, and the work of others, in January. afiori will also offer jewellery, artwork and notebooks which are simply divine. / Jag fick Jesus visitkort igår. Han fick mitt också och jag sade att om han någonsin behöver en kvalificerad korrekturläsare eller översättare så kan han vända sig till Maria-Thérèse Andersson på www.afiori.com. Hon kommer att kunna börja utföra hans och andras arbete i januari. afiori kommer också att erbjuda smycken, konst och anteckningsböcker som är helt gudomliga.

One side says "Jesus loves people" while the other says "Jesus loves sweden", with a lower-case s. This is one of the reasons why both people and Sweden need good proofreaders. / På ena sidan står det att Jesus älskar människor men på andra att han älskar sverige, med litet s. Det är ännu en anledning till att både människor och Sverige behöver bra korrekturläsare.
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig