Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Wednesday, December 17, 2008

Creative combinations / Kreativa kombinationer

I woke up thinking 1) I need to sort some receipts and 2) I think I'll sew fabric to a book page.

Art assignment: Try combining materials you haven't combined before.
Paper and fabric, stamping on fabric, sewing metal, gluing petals, drawing on glass...

This may also work when it comes to your wardrobe! Try combining a few things you've never worn together before.
Jag vaknade med följande tankar i huvudet: 1) jag måste sortera kvitton och 2) jag tror jag ska sy fast tyg på en utriven boksida.

Konstuppdrag: Testa att kombinera material som du inte kombinerat förut. Papper och tyg, stämpla på tyg, sy metall, rita på glas...

Detta kan även funka när det gäller kläder - prova att kombinera saker du redan har men aldrig har använt tillsammans förut.
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig