Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Friday, December 19, 2008

Wishes come true, they do! / Önskningar slår in!!

Sylvie Van Hulle sent me her beautiful calendar!! In a lovely package!! I've been jumping up and down ever since the postman squeeezed the present through the mail slot. When the lemurs and unicorns start arriving I'll probably need to pick them up somewhere. / Sylvie Van Hulle skickade sin vackra kalender till mig i ett jättefint paket!! Jag har hoppat upp och ner sedan brevbäraren klämde in paketet genom brevinkastet. När lemurerna och enhörningarna börjar dyka upp får jag nog gå och hämta ut dem någonstans.
Here's a cute craft I found and I think it has great possibilities! Little matchbook house ornaments. / Här en länk till hur man gör små hus av tändsticksaskar!
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig