Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Wednesday, December 31, 2008

Peek into my 2008 journals / Kika i mina dagböcker

I kind of don't want 2008 to end because this has been the best year I can remember. At least the second half of the year. Hopefully next year will be good too with my business starting and all. These are my journals from 2008 with a few peeks inside. / Jag vill inte riktigt att 2008 slutar för det har varit bästa året vad jag kommer ihåg. Åtminstone andra halvan av året. Förhoppningsvis blir nästa år också bra, mitt företag startar och allt. Här är mina böcker från 2008 med några bilder från insidorna.
Thank you for all your sweet comments and e-mails and presents; blogland has been very good to me. Talk to you next year. / Tack för alla fina kommentarer och mail och presenter; blogglandet har varit väldigt snällt mot mig. Ses nästa år.
HAPPY NEW YEAR!!! GOTT NYTT ÅR!!!
Share:

Poem for the new year and 100 posts / Dikt för det nya året och 100 inlägg

I was going to ask a search engine a question about firewire (honest!) and when I started to type in words here's how Google automatically tried to help me... Scroll down for translation. / Jag skulle ställa en fråga till sökmotorn om firewire (jag lovar!) och när jag började skriva in ord hjälpte Google automatiskt till så här... (I egenskap av språkkonsult måste jag säga till de sökmotoransvariga att det inte heter resultater...)

how do you know
how do you know you're pregnant
how do you know if you're pregnant
how do you know you're in love
how do you know if you're in love
how do you know you love someone
how do you know you have cancer
how do you know you have diabetes
how do you know what week you're in
how do you know that the earth is round

Do you see how close I am to 100 posts? This is my 98th. I was thinking: if you have any questions - other than those the search engine can answer - if there's anything you'd like to ask me I can answer your questions in my 100th post just like Debbie of Suburb Sanity did. Except my answers will be different. Don't worry; I know a lot of stuff too. OR just say hello or tell us a bit about yourself, especially if you are one of my dear readers who hasn't yet commented on a post. If you have any questions or suggestions, please write them in comments or send them to me at info@afiori.com

Lagt märke till hur nära 100 inlägg jag befinner mig? Detta är det nittioåttonde. Jag tänkte så här: om ni har några frågor till mig - utom sådana sökmotorn kan besvara - om det finns något ni vill fråga mig kan jag svara på frågor i inlägg nummer 100 som Debbie i Suburb Sanity gjorde. Fast mina svar kommer att vara annorlunda. Var inte orolig; jag vet väldigt mycket. ELLER - särskilt om du är en av alla som läser men inte har kommenterat, bara säg hej eller berätta lite om dig själv. Har du några frågor eller förslag, skriv dem i kommentarerna eller skicka till info@afiori.com

Share:

10 questions / 10 frågor

These are 10 questions I just stumbled upon via Creative Every Day. They are from a site called "More In You" - Life Leadership blog and I think they can be quite useful! / Detta är 10 frågor jag nyss hittade via Creative Every Day. De kommer från en sida som heter "More In You" - Life Leadership blog och jag tror att de kan vara användbara.

1.How is where you are in life today different from where you were last December?
2.How are you different today, internally, than you were a year ago?
3.Of all you've experienced in the past year, what are you the most proud of?
4.What did you shy away from in 2008 that you wish you'd gone for?
5.What did you learn about yourself this year?
6.Who impacted your life the most this past year?
7.What are the most important lessons you learned in 2008 that you want to be conscious of in 2009?
8.What are you being called to next in your personal growth?
9.If you could create three things in your life the coming year, what would they be?
10.What parts of yourself will you need to call upon to create those three things with wild success in 2009?
- Laura Neff
1. Hur är ditt liv annorlunda idag jämfört med förra december?
2. Hur är du annorlunda nu, inombords, jämfört med för ett år sedan?
3. Vad är du mest stolt över av allt du upplevt det gångna året?
4. Vad vågade du inte göra 2008 fast du önskar att du hade gjort det?
5. Vad har du lärt dig om dig själv i år?
6. Vem hade störst inverkan på ditt liv i år?
7. Vilka är de viktigaste sakerna du lärt dig i år som du vill vara medveten om 2009?
8. Vad är du kallad till att göra härnäst när det gäller din personliga utveckling?
9. Om du skulle skapa tre saker i ditt liv det kommande året, vad skulle de vara?
10. Vilka delar av dig själv behöver du använda dig av för att skapa de tre sakerna med stor framgång under 2009?
- Laura Neff, fritt översatt av mig sent på natten då en räv just korsat gatan.
Share:

Tuesday, December 30, 2008

Made in 2008

These are 121 of the things I made this year. A self-portrait will have to symbolise all the photographs I took; my journals contain lots of writing and art - some of which I will show later - and everything I've written is not there either. Still, 121 of the things I made.
Detta är 121 av sakerna jag gjort i år. Ett självporträtt får symbolisera alla fotografier jag tagit; dagböckerna innehåller mängder av text och bilder - jag kommer att visa en del senare - och allt jag har skrivit är inte med. Hur som helst, 121 av sakerna jag gjort.

Share:

Monday, December 29, 2008

Bunny gloves and coffee ring / Kaninvantar och kaffering

New purchases from thelovelyteaspoon ! / Nyinhandlat från thelovelyteaspoon !
P.S. I haven't shown you any of the Christmas gifts I received! They include: a really good book, bird photo in frame, glitter glue, knitted slippers, a lot of buttons, different kinds of wire, money for a trip and an iron, pretty teacups, music... Christmas was fun! / P.S. Jag har inte visat några av julklapparna jag fick! Bland annat: en bra bok, inramat fågelfoto, glitterlim, stickade tofflor, massor av knappar, olika metalltrådar, pengar till resa och strykjärn, fina tekoppar, musik... Julen var skoj!
Share:

Friday, December 26, 2008

Hamster on a piano

Hamster On A Piano (Eating Popcorn)
Hamster On A Piano (Eating Popcorn)

na-na-na-na
click to play
Share:

Wednesday, December 24, 2008

Merry Christmas!! / GOD JUL!

In Sweden we celebrate on Christmas Eve...

photo by Louise Andersson

Merry, Merry Christmas!!! Goood jul!!

Share:

Saturday, December 20, 2008

Wrapping, wrapping, wrapping, paket, paket, paket!

Some gifts have their own trees!
An easy tip: use fake flowers as decoration! Tear them off the stems, reconnect the flowers and leaves or combine them in different ways. I used wire to connect some of them and ribbon for others. / Några julklappar har egna julgranar! Här ett enkelt tips: använd konstgjorda blommor som dekoration! Dra loss dem från stjälkarna, sätt ihop blommorna och bladen igen eller gör nya kombinationer. Jag använde ståltråd för att binda ihop några av dem och sidenband för andra.

This is my Christmas tree / Det här är min julgran
Share:

Friday, December 19, 2008

Wishes come true, they do! / Önskningar slår in!!

Sylvie Van Hulle sent me her beautiful calendar!! In a lovely package!! I've been jumping up and down ever since the postman squeeezed the present through the mail slot. When the lemurs and unicorns start arriving I'll probably need to pick them up somewhere. / Sylvie Van Hulle skickade sin vackra kalender till mig i ett jättefint paket!! Jag har hoppat upp och ner sedan brevbäraren klämde in paketet genom brevinkastet. När lemurerna och enhörningarna börjar dyka upp får jag nog gå och hämta ut dem någonstans.
Here's a cute craft I found and I think it has great possibilities! Little matchbook house ornaments. / Här en länk till hur man gör små hus av tändsticksaskar!
Share:

Thursday, December 18, 2008

Where to send unicorns / Vart man skickar enhörningar

Katydiddy asked where to send all the unicorns from my list below. Or drawings. But I think she said unicorns. If you really, really want to send me something or everything that's on my list, please e-mail me at info@afiori.com for my real address :) / Katydiddy frågade vart man skickar alla enhörningar som jag önskar mig. Eller teckningar. Nej, jag tror hon sa enhörningar. Den som verkligen, verkligen vill skicka någonting eller allt som står på listan, maila till info@afiori.com så skickar jag min riktiga adress :)

This is a pair of earrings I made last night and a photo I took by mistake. / Det här är ett par örhängen som jag gjorde igår och en bild som jag tog av misstag.
I went Christmas shopping today; can't show you what I bought except this little character. It goes: ooooooo / Jag var och julhandlade idag; kan inte visa vad jag köpt utom denna lilla figur som säger oooooo.
Share:

Wednesday, December 17, 2008

Creative combinations / Kreativa kombinationer

I woke up thinking 1) I need to sort some receipts and 2) I think I'll sew fabric to a book page.

Art assignment: Try combining materials you haven't combined before.
Paper and fabric, stamping on fabric, sewing metal, gluing petals, drawing on glass...

This may also work when it comes to your wardrobe! Try combining a few things you've never worn together before.
Jag vaknade med följande tankar i huvudet: 1) jag måste sortera kvitton och 2) jag tror jag ska sy fast tyg på en utriven boksida.

Konstuppdrag: Testa att kombinera material som du inte kombinerat förut. Papper och tyg, stämpla på tyg, sy metall, rita på glas...

Detta kan även funka när det gäller kläder - prova att kombinera saker du redan har men aldrig har använt tillsammans förut.
Share:

Monday, December 15, 2008

Wish list / Önskelista

Guess what? I drew a wish list for Christmas and my birthday (January 5th)!
I even put it in the sidebar and on Flickr so everyone will know what I wish for, teehee :) I also have an Amazon wish list. / Jag har ritat en önskelista för julklappar och födelsedagspresenter (5:e januari)! Lade dessutom till den på sidan i min blogg ---> och på Flickr så alla vet vad jag önskar mig :) Jag har även en önskelista för böcker på Amazon.

click for larger image / klicka för större bild

What material things do you wish for this Christmas? / Vad önskar du dig för materiella saker till jul?

Share:

Sunday, December 14, 2008

Lucia

I forgot to tell you: Today we celebrated Lucia in Sweden. Actually yesterday, but to most of my readers it's still December 13th. / Glömde berätta om lucia, att det firades idag, igår, det är efter midnatt.

Share:

Saturday, December 13, 2008

Jesus's business card / Jesus visitkort

I got Jesus's business card yesterday. I gave him mine right back and said that if he ever needs a qualified proofreader or translator he can turn to Maria-Thérèse Andersson of www.afiori.com. She will be ready to do his work, and the work of others, in January. afiori will also offer jewellery, artwork and notebooks which are simply divine. / Jag fick Jesus visitkort igår. Han fick mitt också och jag sade att om han någonsin behöver en kvalificerad korrekturläsare eller översättare så kan han vända sig till Maria-Thérèse Andersson på www.afiori.com. Hon kommer att kunna börja utföra hans och andras arbete i januari. afiori kommer också att erbjuda smycken, konst och anteckningsböcker som är helt gudomliga.

One side says "Jesus loves people" while the other says "Jesus loves sweden", with a lower-case s. This is one of the reasons why both people and Sweden need good proofreaders. / På ena sidan står det att Jesus älskar människor men på andra att han älskar sverige, med litet s. Det är ännu en anledning till att både människor och Sverige behöver bra korrekturläsare.
Share:

I won a bird! / Jag har vunnit en fågel!

An Australian bird made by Rosey! I got to pick one of two birds and instantly chose Maxine - then I read the description of the birds' personalities and I think Maxine and I will get along great.

"Maxine is the more serious of the two, she likes her own company and enjoys a mix of old and new music. she is happy with a kind word every now and then but can go days without so much as a nod.
Selina on the other hand needs to be the centre of attention, she will sulk if you don't talk to her everyday so be sure to pop her where you can see her. Selina loves pretty flowers and sweet smells. she is also a great admirer of tom jones and rod stewart, play it loud and proud!"

Jag har vunnit en australiensisk fågel gjord av Rosey! Jag fick välja en av två fåglar och valde genast Maxine, sedan läste jag beskrivningarna av fåglarnas personligheter och har en känsla av att Maxine och jag kommer att trivas bra ihop... Hon är tydligen allvarlig, gillar att vara ensam och vill inte prata hela tiden som den andra fågeln :D

Does it always rain in Stockolm or only when I'm there? I saw angels and rain. Also: I'm super impressed that you Floridians have so many alligators and that Vanessa was stung by a scorpion. / I Stockholm möttes jag av änglar och regn. Regnar det alltid eller bara när jag är där?
Jag är väldigt imponerad av alla alligatorer som floridianerna har och av att Vanessa blivit stucken av en skorpion.


Share:

Wednesday, December 10, 2008

The frozen spider / Den frysta spindeln

So I was watching Desperate Housewives, having tea and suddenly I saw something moving on the floor. Rolling, it seemed, from under the TV towards the balcony door. A big spider, over an inch tall. In the middle of winter, in a stone building. I caught it in a VHS tape cover and put it on the balcony. Vacuumed my flat, looked for "spider eggs" or other intruder spiders everywhere, found none. I've been living here five years and this is the second time I see a spider.
______Then I felt really bad. I don't kill animals, I don't eat animals (not just spiders, that is). There I was, having a nice cup of tea and there the spider was, freezing its little butt off outdoors. I went to check on it a couple of times. What also bugs me is that it might have been the kind of thing where you need to do something out of the ordinary, that it could possibly be a magic spider (much like the magic rat in my story). If I had only said the right word, given the spider tea or a place to stay. Who knows.
______What I do know is that I still think there are spiders everywhere. My hair brushing against my arm, for instance - spider. I have waist-long hair. It will be so much fun trying to go to sleep tonight with a giant, furry spider on my head.
"Sexy Little Spider Headband" crochet pattern by angelacatirina, if you want a spider too. / Virkmönster av angelacatirina om du också vill ha en spindel.

Jag satt och tittade på Desperate Housewives och drack té. Plötsligt var det något som rörde sig på golvet. Rullade, ungefär, under TV:n mot balkongdörren. En stor spindel, runt 3 cm. Mitt i vintern i ett stenhus. Jag fångade den i ett videofodral och lade ut det på balkongen. Dammsög och letade efter "spindelägg" eller andra möjliga inkräktande jättespindlar överallt, hittade inga. Jag har bott här flera år och det är andra gången jag ser en spindel. Högst.
______Sedan kände jag mig hemsk. Jag dödar inte djur, äter inte djur (inte bara spindlar, alltså). Där satt jag och var varm och drack té och där var spindeln, iskall utomhus. Jag tittade till den ett par gånger. En sak som också stör mig är att det kanske var ett sådant tillfälle då man måste göra något speciellt, säga ett visst ord, att det kan ha varit en magisk spindel (ungefär som råttan i min saga). Om jag bara hade sagt rätt ord, gett den té eller sängplats. Vem vet. Jag vet bara att jag fortfarande tror att det är spindlar överallt - mitt hår mot min arm, till exempel, typisk spindel. Jag har midjelångt hår. Det ska bli så kul att försöka sova i natt med en jättestor, lurvig spindel på huvudet. Maria-Thérèse Andersson Therese Andersson afiori

Share:

Tuesday, December 9, 2008

The Magic Rat - A Christmas Tail / Den magiska råttan - en julsaga

Natalie, I'm so glad you asked if there's a story behind the Christmas rat.
Of course there is! Well, now there is. Click to read. / Jag är så glad att
Natalie frågade om det finns någon historia bakom julråttan. Naturligtvis! Nu finns det en... Klicka för att läsa.

The Magic Rat ~*~*~ Den magiska råttan
Maria-Thérèse Andersson Therese Andersson afiori
(So many of you from Florida! Do I have a Floridian fan club? :-D Are there crocodiles in Florida? / Många som läser min sida kommer från Florida! Har jag en floridansk fan club? :-D Finns det krokodiler i Florida?)

Share:

Monday, December 8, 2008

Snow, snow, snow and a Christmas rat / Snö, snö och en julråtta

I spent the weekend in a place snowier than Narnia, more than knee-deep snow, so much I was impressed and actually thought it was pretty and I am not a winter person. We celebrated my mum's birthday and drove to a Christmas fair in Ramsele (that's my mum and my aunt in the pic.) I got a Christmas rat! / Jag tillbringade helgen på en plats som var snöigare än Narnia, knädjupt, så djupt att jag blev imponerad och faktiskt tyckte det var fint och jag är inte en vintermänniska. Firade mammas födelsedag och åkte på julmarknad i Ramsele. (På bilden syns mamma och moster.) Jag fick en julråtta!
Share:

Thursday, December 4, 2008

And the winner is... / Och vinnaren är...

I made this little book as a prize... and asked koala to draw a name. / Jag gjorde denna lilla bok som pris och bad koalan att dra en vinnare...


...and koala drew TWO names! THE WINNERS ARE: Sylvie and Louise!!! Louise happens to be my sister and I'm not sure she wants another notebook. Louise, do you want a notebook similar to this or something else instead? Bracelet, necklace, candy? :) / ...och koalan drog TVÅ namn! VINNARNA ÄR: Sylvie och Louise!!! Louise råkar vara min syster och jag vet inte om hon vill ha en till anteckningsbok. Vill du ha en som liknar den här eller något annat i stället? Armband, halsband, godis? :)

Sylvie - please e-mail me your postal address and I will send you a pretty package!

After a bit of detective work I finally found out that the the note was about Kumihimo cords, a sort of Japanese cord you can weave on a cardboard disc. / Efter en del detektivarbete fick jag reda på att lappen beskriver Kumihimo - en sorts japanskt band som man kan väva på en pappskiva.

Share:

I got it I got it!! / Jag kom på det!!

I am about 95% convinced that the mystery note is about cord weaving. You use a round piece of cardboard with cuts in it and move the yarn diagonally like this. I plan to go to the local crafts and yarn shop tomorrow and see if they can confirm it. Since you all came up with such creative suggestions I'm going to draw a name tomorrow evening (Swedish time) of someone who wins a little prize! Everyone who has commented on these last three posts about the mystery note will be included in the draw, so be sure to leave a note! (As long as I can read what it says ;)

Jag är nu till ca 95% säker på att min mystiska lapp handlar om att väva snoddar. Man använder en rund pappskiva med hack i och flyttar garnet diagonalt så här. Tänker kolla med Hemslöjden i morgon om de kan bekräfta. Eftersom ni hade så kreativa förslag kommer jag att dra ett namn i morgon kväll på någon som vinner ett litet pris! Alla som har lämnat kommentarer till dessa tre senaste inlägg om lappen är med i dragningen, så det går fortfarande bra att komma med!
Share:

Wednesday, December 3, 2008

Update about the contest / Uppdaterat om tävlingen

I think it says "Move the same COLOUR all the time". / Jag tror det står "Flytta samma FÄRG hela tiden".
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig