Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Tuesday, September 30, 2008

Deer talk / Rådjursprat

Left deer: Wanna play?
Right deer: Not right now, I've just been to the huge Swedish furniture chain store. I'm exhausted.
Left deer: Okay. Maybe later then?
Right deer: Yes, after I've had something to eat.
Left deer: Do you think we should invite the turtle or the fairy too?
Right deer: The fairy. She's more fun.
Turtle: Get off my back!
-------------------------------
Remember the sale at FigsAndGinger? 15% off if you say afiori at checkout!
-------------------------------
Vänster rådjur: Ska vi leka?
Höger rådjur: Inte nu. Jag har nyss varit till jättestora svenska möbelaffären. Jag är skittrött.
Vänster rådjur: Ok. Senare då?
Höger rådjur: Ja, efter att jag har ätit.
Vänster rådjur: Ska vi fråga sköldpaddan eller fén också?
Höger rådjur: Fén. Hon är roligare.
Sköldpaddan: Hoppa ner och lämna mig ifred.
------------------------------------------------
Kommer ni ihåg rean hos FigsAndGinger? 15% om du skriver afiori innan du betalar!!

Message for my sister: Have you changed your mind? Answer in comments :) / Meddelande till min syster: Har du ändrat dig? Svara i kommentarerna :)
Share:

Monday, September 29, 2008

Creating stories / Skapa berättelser

Everywhere around you there are stories. Look out the window - who's that man riding a bike? Where is he going and what's in his bag? Being curious is helpful when you want to live a creative life and it makes your surroundings more fun. Don't be afraid to collect ideas from what you see and hear - and I mean this in a non-stalkerish way of course. Look at a photograph without knowing what it's 'about'. Who are the people in the picture? Where is that house located? What does the wallpaper look inside the house and who has lived there before?

Art assignment: create a story or picture based on a photo or a story you find around your home.

Det finns berättelser överallt. Titta ut genom fönstret - vem är han som cyklar där borta? Vart är han på väg och vad har han i påsen? Att vara nyfiken är bra när man vill leva kreativt och det gör omgivningen roligare. Var inte rädd för att samla in idéer från saker du ser och hör (inte som en läskig förföljartyp naturligtvis...) Titta på ett foto utan att veta vad det "handlar om". Vilka är människorna på bilden? Var ligger det där huset? Hur ser tapeterna i huset ut och vem har bott där förut?

Uppdrag: skapa en berättelse eller bild utifrån ett foto eller en idé som du hittar i närheten av där du bor.
Share:

Saturday, September 27, 2008

My mum's trees / Mammas träd

photo by my mother
Share:

First Butterfly / Första fjärilen

Share:

Thursday, September 25, 2008

SALE at Figs and Ginger! / REA hos Figs and Ginger!

Remember the deer earrings that made me jump up and down with delight? The lovely folks at FigsAndGinger now have a special SALE for afiori readers! You get 15% off your order at www.figsandginger.com if you say the magic word afiori at checkout, in the 'Promotional Code' section. Not only is their design brilliant; they also work hard at being eco-friendly.
/ Kommer ni ihåg rådjursörhängena som fick mig att hoppa upp och ned pga söthet? Nu har FigsAndGinger REA bara för afioris läsare! Du får 15% rabattwww.figsandginger.com om du säger det magiska ordet afiori i rutan "Promotional Code" innan du betalar. FigsAndGinger gör inte bara snyggt designade smycken utan anstränger sig dessutom för att jobba miljövänligt.
Share:

How to Make a Treasure Chest / Hur man gör en skattkista

Find a pretty box. If you can't find one you like, decorate a plain one and line it with nice fabric. Fill it with things that make you happy, your favourite little things, sparkly stuff and strange toys or smooth rocks and shells you collected.

A treasure chest makes you happy. It is a nice way of collecting things and whenever you're in a bad mood just open your treasure chest and let your treasures cheer you up! Treasure boxes also make nice gifts for crafters (fill the box with buttons, lace, pins, vintage jewellery etc), for children (dress-up jewellery or strange metal objects to invent stuff with, perhaps?) or as themed gifts.

My sister once gave me a box full of mixed treasures: black glitter, flowered ribbon, lots of little things and I was thrilled. She had actually found all the items at home... (Said sister also bought me this lovely glass box in Australia.) Collecting things makes you see them in a different way.

Okay, now it's your turn - go make a treasure chest!!

What's in your treasure chest? / Vad finns i din skattkista?

Ta en fin ask. Om du inte hittar någon, dekorera en själv och limma fast tyg inuti. Fyll den med saker som gör dig glad, småsaker, leksaker, glittriga konstiga saker och stenar och snäckor du hittat. En skattkista gör dig glad, är ett fint sätt att samla saker på och om du är sur kan du bara öppna skattkistan och låta skatterna muntra upp dig!

Skattkistor är också bra presenter till personer som sysslar med hantverk (fyll en ask med knappar, spets, gamla smycken m.m.), till barn (utklädningssmycken, konstiga metallsaker att uppfinna något med) eller som present med ett visst tema.

Min lillasyster gav mig en ask med blandade saker i present en gång. Svart glitter, blommiga tygband, massa små saker som jag blev helt förtjust över. Det visade sig att hon hade hittat allt hemma... (Lillasystern har också köpt denna vackra glasask till mig - i Australien!) Att samla ihop saker gör ofta att man ser annorlunda på dem.

Kila nu iväg och gör en egen skattkista!!!

Share:

Tuesday, September 23, 2008

Productive day / Produktiv dag

I made all of these necklaces today... They will be available when I start my business. Click for bigger image. / Jag gjorde alla dessa halsband idag... De kommer att vara till salu när jag startar mitt företag. Klicka för större bild.

...and I got mail! These lovely deer earrings were handmade from sterling silver by FigsAndGinger. I would also like the Nestling Necklace and the deer and tree necklace and pretty much everything in their shop, and I normally don't even like silver that much! /...och jag fick post! De här fina rådjursörhängena är handgjorda i silver av FigsAndGinger. Jag vill ha fågelhalsbandet och rådjurshalsbandet med det lilla trädet och ungefär allt annat i deras butik och jag brukar inte ens gilla silver.


Last photo by figsandginger. Check out their shop, buy me presents, buy something for yourself! / Sista fotot kommer från figsandginger. Titta in i deras butik, köp presenter till mig, köp något till dig själv!
Share:

Monday, September 22, 2008

When you're outside / När du går ut


Look up...

...titta upp

Share:

Sunday, September 21, 2008

Art journal / Collage

a Livejournal member called soultraveling says "this is the prettiest chaos I have ever seen. " That made me smile :) /en Livejournal-medlem som heter soultraveling säger att detta är det finaste kaos hon någonsin sett. Jag blev glad :)
Share:

How do you start? / Hur börjar man?

If you want to do something creative and don't know where to start, how do you begin? Here are a few tips and tricks:

1. Just start. Touch a paper with a pen or brush. Type some words. Hit a note on the piano. Strike a chord. You don't need a great idea to do this. Doing something generates ideas in itself.
2. Read something. A novel, a manual, random articles in an encyclopedia, flip through the pages of a book, close your eyes and point to a sentence and make something based on that.
3. Investigate how to do something. What is a haiku poem? How do you use oil paints? How does an airplane fly?
4. Go for a walk and then start creating.
5. Choose a picture and base your artwork / writing on that. What do you see in the picture? What are the people doing? What are their names, jobs, dialects?
6. Change locations. If you always work at your desk, bring pen and paper or your computer and go outside, sit in a different chair, on the floor, under a table and see how that feels. (This may not be applicable if you play the piano.)
7. Do something you're not used to. Use different materials, listen to unusual music, go somewhere you've never been before, eat new food.
8. Pick a theme. Or a theme and a colour / a sound / a specific material. If you can't think of a theme, ask someone or use a word from a book or the internet. Or use one of these: freedom, snow, leaves, eyes, soul, travel, green, snails, fear.
9. Do something creative every day.
10. Have a deadline.
If it's not your job and you need someone else to set the deadline, tell
someone about what you're doing and make them check that you stick to it.

Perhaps you have a useful tip of your own? Leave a comment if you do...


Om du vill göra något kreativt och inte vet hur du ska börja – hur gör man då? Här är några tips:

1. Bara sätt igång. Rör vid papperet med en penna eller pensel, skriv några ord på datorn, tryck ner en pianotangent, ta ett ackord. Du behöver inte ha en jättebra idé för att börja. Idéer kommer när man gör någonting.
2. Läs. En bok, en instruktion, saker i ett uppslagsverk. Bläddra igenom en bok, blunda, peka på en mening och använd den som grunden till det du ska göra.
3. Undersök någoning. Vad är en haikudikt? Hur målar man med oljefärg? Hur funkar flygplan?
4. Ta en promenad och gör något kreativt efteråt.
5. Välj ut en bild och utgå från den i ditt skrivande / din konst. Vad ser du i bilden? Vad gör personerna, vilka är de?
6. Byt plats. Om du alltid sitter vid skrivbordet, ta med dig papper och penna eller dator och gå ut eller sitt i en annan stol, på golvet, under ett bord och se hur det känns. (Detta funkar dock inte så bra om du spelar piano.)
7. Gör något som du inte är van vid. Använd andra material, lyssna på ovanlig musik, gå någonstans dit du inte varit förut, ät ny sorts mat.
8. Välj ett tema. Eller ett tema och en färg / ett ljud / ett visst material. Om du inte kommer på något tema, fråga någon eller använd ett ord från en bok eller internet, eller använd något av dessa: frihet, snö, löv, ögon, själen, resa, grönt, sniglar, rädsla.
9. Gör något kreativt varje dag.
10. Ha en deadline. Om det inte gäller ditt jobb och du vill att någon annan bestämmer deadline, berätta för någon om vad du gör och be den personen kolla att du fullföljer.

Kanske du också har några tips? Lämna en kommentar i så fall...

Share:

Saturday, September 20, 2008

Writing in two languages / Skriva på två språk

I've been getting requests to write on afiori in two languages since I'm in Sweden... If you have any ideas on how to do this in the least disturbing way, please leave a comment, or I'll do something like this. / Det är många som bett mig skriva afiori på två språk eftersom jag bor i Sverige... Om ni har några idéer om hur jag kan göra det på minst störande sätt så lämna gärna en kommentar. Annars gör jag ungefär så här.
Share:

What kind of weather am I? / Vilken sorts väder är jag?

You Are Lightning


Beautiful yet dangerous. People will stop and watch you when you appear. Even though you're capable of random violence. You are best known for: your power. Your dominant state: performing.

Jag är tydligen blixten. Vacker men farlig... Folk stannar till och tittar när jag dyker upp. Kapabel till slumpmässiga våldsamheter? Mest känd för min kraft. Att prestera / framträda är mitt dominerande tillstånd.

What Type of Weather Are You?
Vilken sorts väder är du? :)
Share:

Wednesday, September 17, 2008

So far this year / Hittills i år

These are all the journals I've filled this year... They contain paintings, drawings, photographs, collages, receipts and sand but mostly writing - and all my secrets, so do not open ;)

The background is handmade marbled paper from Venice / Det här är alla illustrerade dagböcker jag fyllt hittills i år.... De innehåller målningar, teckningar, fotografier, collage, kvitton och sand men mest text. Och hemligheter, så öppna ej ;) Bakgrunden här är handgjort marmorerat papper från Venedig.

Share:

Goings on / Vad som händer


Filling out forms for my future business, polishing a manuscript, some collage work and trying to decide on a logo. / Fyller i papper till min blivande firma, putsar på ett manus, gör lite collage och försöker bestämma mig för en logo.
Share:

Sunday, September 14, 2008

Department of unusual books / Avdelningen ovanliga böcker

The first book I ever made is the one on the left. Crazily enough I made it from clay. I didn't know how to bind pages but I did what I later learnt is called a concertina binding with black pages. The images are all printed on polymer clay.

The book on the right was my planner for a long time. It has a 6-ring binder which a shoemaker helped me attach using rivets.

It's quite a sturdy book; I kept it in a black tulle bag but I would throw it in my purse and carry it everywhere. On the back there's a vintage picture of a woman which glows in the dark!

/ Boken till vänster är den första bok jag någonsin gjorde - galet nog av lera. Jag visste inte hur man band böcker men gjorde en s.k. concertinabindning (vet ej vad det heter på svenska) med svarta sidor. Bilderna är trycka på lera. Boken till höger har jag använt som agenda. Den har en pärmmekanism som en skomakare hjälpte mig att nita fast. Det är en väldigt hållbar bok - jag hade den i en tyllpåse men slängde den bara i väskan och hade med mig den överallt. Bilden på baksidan lyser i mörkret!

Share:

Saturday, September 13, 2008

Making art accessible / Att göra konst tillgänglig

Another thing - while the exhibitions mentioned below were crowded with visitors, I can't help but think about the people who didn't go inside. The gallery is situated at the town square where there was a bit of a flea-market today and the area was rather busy.

Why is it that it's easier to browse through shops or market stands than to go into a gallery or museum? Do people in general not think it's fun, or is it that art is fancy-schmancy and so special you get intimidated? Is art scary? Is it strange and unfamiliar? What can be done about it? / VARFÖR är det enklare att gå omkring i affärer eller på en marknad än att gå in på ett galleri eller museum? Tycker folk i allmänhet att det är trist, eller är konst så märkvärdigt och speciellt att man blir rädd? Är konst skrämmande? Är det konstigt och främmande? Vad kan man göra åt det?
Share:

Two exhibitions / Två utställningar

In an art gallery in town there are two new exhibitions opening today. I arrived at the gallery fashionably late because I was in the midst of writing a poem - a pretty good reason, if you ask me.

The paintings by Örjan Wikström had a softness and an atmosphere to them which seemed to draw you into their rooms, as if you could melt into the scenes and experience that light for real, for yourself. I particularly liked this lithograph, excuse the phone camera pics:


The artist talked to me about the difficulties in expressing what you want in a simple way and knowing when to stop, that fine line between "almost there" and overworked which I'm sure most people struggle with in their creative work.


On the ground floor of the gallery there were two rooms - painted red - showing the work of Diana Andersson (who unfortunately doesn't have her own website, but you can do an image search online). Her exhibition mostly consisted of marble sculpture - a medium which I always find impressive.

You could easily see ancient influences, but there is something off - a well-coiffed girl has too many hair clips on, another woman has sewn-together lips and not too far from a madonna there is a sculpture of a dead rat. Several pieces were downright fun; this one, for instance. The title can be translated as "A person who very unfortunately is attacked by a demon" (Person som tyvärr, tyvärr blir angripen av en demon). Inner demons and existential angst aside, I like an attacking demon who can actually make me laugh.


And now I'm back to writing that poem. Check out these artists, go to an exhibition, have some fun.
Share:

What's pretty? / Vad är fint?


What is pretty and what is ugly?
I'll tell you what is relatively easy: taking beautiful photos of beautiful flowers.

I admire photographers who manage to make their photos about something, that there is a feeling beneath those pretty petals. When it comes to nature photography I'm not there yet, not without manipulating my photos, but what I try to do sometimes is to look at things that are not traditionally considered beautiful. Withering flowers, rust, mould on the outside of buildings.

Here's an idea: Make an artistic interpretation of something "ugly". Draw, paint, take photographs, make a knitted sculpture - whatever you feel like. This is especially good for the neat freak in you.

Vad är fint och vad är fult?
En sak som är relativt lätt är att ta vackra bilder på vackra blommor.
Jag beundrar fotografer som lyckas ta bilder som handlar om någonting, att det finns en känsla under alla vackra blomblad. När det gäller naturfoto är jag inte tillräckligt bra på det än, inte utan att manipulera, men ibland försöker jag se något i saker som inte är traditionellt vackra. Vissnande blommor, rost, mögel på hus...

En idé: gör en konstnärlig tolkning av någonting "fult". Rita, måla, fotografera, sticka en skulptur, vad du vill. Det här är särskilt bra för perfektionisten i dig.
Share:

Friday, September 12, 2008

In the studio / I ateljén

pencils, ink from Venice and Rome, glass pen, jewellery in progress, handbound book I made, Moleskines and watercolours, paper
/pennor, bläck från Venedig och Rom, glaspenna, smycken under tillverkning, handbunden bok gjord av mig, Moleskineböcker, papper
Share:

You're just an empty cage girl

if you kill the bird

Share:

Thursday, September 11, 2008

I ♥ getting mail / Jag ♥ att få post

Postcards by the lovely Vanessa Valencia of A Fanciful Twist - I got these a while ago but can't throw away the envelope!! Beautiful zine from Shannon Gerard and poetry from Sprouthead. / Vykort från begåvade Vanessa Valencia (A Fanciful Twist) - jag fick dem för ett tag sedan men kan inte förmå mig att slänga kuvertet... Vackert zine från Shannon Gerard och poesi av Sprouthead.

Share:

One day

I just read a comment on a different site; it was about a covered journal packed with content and the comment said: "One day I wish to make one of those types of books for myself".

One day? Those types of books?

What strikes me is that it's quite easy to make a book like that, if the commentator meant a notebook covered with maps or decorative paper. You take a book, glue paper to the cover and there you go. If the person meant a journal bursting with notes and sketches, that takes a bit longer to do but is by no means difficult or insurmountable.

What annoys me, not particularly in this instance but generally, is the "one day" thinking.
I am not saying that it is somehow bad to wish for things to happen, and everything can't happen at once, but you can start.

Some dreams and wishes may be really easy to achieve, and yet I see those who hesitate or don't try. When I find myself doing this it's either because of laziness or lack of faith. I usually push myself to just go ahead and do whatever it is, and if I really want to judge what I've done to see if it's good enough or art enough or blabla I do it after the thing in question exists. If you think about making a notebook, well, you have a notebook in your mind, but take it one step further and the notebook will be lying on your desk and you turned your idea into something tangible.

When it comes to journals and art journals I think it's important to just put your stuff in there and not care too much about any invisible eyes that may be watching you. Drizzle paint, write in the dark, see what happens if you let drops of ink fall on the pages and blow them around or close the book, paste in receipts, staple in a note with a cryptic message you wrote to yourself and forgot why.

Above all: If you're curious about something, why not try?
Share:

Wednesday, September 10, 2008

Tuesday, September 9, 2008

Travels / Resor


I love to travel. I need to travel and I do it as often as I can or feel like it. My favourite places are Italy (Rome in particular), London and I think France is getting there. I started this blog in September 2008 so it only includes the travels I feel like writing about since then.

Jag älskar att resa. Jag behöver resa och jag gör det så ofta jag kan eller när jag känner för det. Mina favoritresemål är Italien (särskilt Rom), London och jag tror att Frankrike kommer att bli det. Den här bloggen startade i september 2008 så den innehåller bara resor gjorda sedan dess som jag känner för att skriva om.

Share:

Creativity in children vs adults

Why is it that creativity seems to be expressed so naturally by children, but when you're an adult it's considered unnecessary and something you need to be good at in order to do?

To many children, drawing, painting, sculpting and inventing things is just something you do, and then you stop. Is there a magical age when the Demands of Life become so Huge you need to stop doing everything that's fun? Is there simply not enough time? Do you suddenly become as self-conscious as if the Top Model jury were constantly sitting in front of you?

I have not worked with small children or explored why they're often given a box of crayons when they start school, but surely there is some reason. A reason which is no longer there after a few years. Why? Wouldn't emo 7th-graders almost, kind of smile if you gave them a rainbow box of crayons to illustrate their assignments with? Wouldn't it be cool to get colored markers when you start a new job or something more than the odd flourescent highlighter?

But no, when you're no longer a child everything has to be grey. No more rainbow stuff for you. Play is for children, unless you run around stabbing people in computer games.

I actually don't think creativity goes away. It lies dormant and waits for you to dare to use it again.

Hold on, you say, there are plenty of adults who have hobbies. They're just creative in different ways.

Sure.

Hobbies.

And that's all good, but I have a problem with the whole "hobby" thing. A hobby is an activity you do for fun, for a brief period of time, and it's easy to stuff away because it's not your Real Job. A hobby is something small and unthreatening, something you may be secretly proud of but wouldn't show the world in any big sort of way. And, again, that's fine - or is it? Is it fair to reduce creativity to something small that can be put in a basket and stored out of sight and not something which is an inherent, important part of yourself?

Adults need to grow up and realise they don't need to put perfect work into the world. The whole judging thing needs to stop or to be ignored. As for the time aspect, how long does it take to draw a few lines on a piece of paper? Being creative doesn't have to take a lot more effort than the effort you put into breathing every day. People need to go more: "Yay!" and just do stuff, try something new, see what happens if you mix that colour and this one or if you can write a 100-word short story or dance like a ballerina in a tutu (bonus points if you're a large man) and draw something and show someone and even if they don't say "Yay! You made that!" you need to say that to yourself.
Yay!

Share:

Monday, September 8, 2008

Cherry blossom collage

This is a collage which I'm not completely happy about but I'm going to put it on here anyway. Tastes differ. I think it's just too bright for me, but I really enjoyed the process, which involved lots of paper, glue and acrylics. It reminds me of spring.

Share:

Scanner love

I have a new scanner! I'm going to use it to make art prints later on but for now I'm scanning the things around me.

I scanned a shell.Share:

Sunday, September 7, 2008

Dark sea

I went to the beach today to photograph rocks and the sea for a poetry book...

Here's some good advice: do not wear lace tights and open shoes when walking through a lot of sand.

Share:

Alter ego

When I was little and someone would come up to me and ask "What's this little girl's name?" I would reply "Sofia". It's not Sofia,
it's Maria-Thérèse, but for reasons unknown to my parents I would say Sofia.

This is something I can't remember doing myself, unfortunately. I think it was just a name and not an entire character I made up. Oh - by the way - I'm sure I wasn't kidnapped because I have my dad's teeth and eyelashes and my mum's index finger.

I did have imaginary friends now and then but ended up abandoning them; they weren't that much fun. They must still be sitting somewhere in my mother's house.

Back to the subject of alter egos: do you have one? You are on the internet; perhaps you're using a screen name? What does it mean to you?

I'm going to give you an assignment:

If you had an alter ego, what would it
be like?


Name, looks, occupation, interests, temper? Likes, dislikes? Would it be human? A hero, a villain, an accountant or interior designer?

Think about your alter ego for a while and if you choose to do so, express it in a photograph, painting, a piece of writing, an installation or any other creative way you can think of.
Share:

Trying to communicate / Att försöka kommunicera

Watercolour / collage, 9x14 cm.
Share:

Saturday, September 6, 2008

Maria-Thérèse Andersson of www.afiori.com Interview by Julochka, Swedish translation, svensk översättning av intervjun

Original text published here at Julochka's blog Moments of Perfect Clarity (julochka.blogspot.com) 2010-09-07.
Swedish translation:jag snubblade in i maria-thérèses etsybutik afiori för länge sedan. därifrån hittade jag in i hennes blogg (jag älskar att hon skriver sina inlägg på både engelska och svenska). vi har utbytt kommentarer och mail och facebookuppdateringar rätt länge nu och det känns som om hon är en gammal vän, trots att vi aldrig träffat varandra. jag skickade intervjufrågor till henne för några veckor sedan och nu har jag äntligen hennes svar. jag tycker verkligen de var värda att vänta på och hoppas att ni kommer att hålla med... (alla bilder är hennes och många finns som olika produkter i hennes etsybutik)

Ibland kan det vara svårt att leva ett kreativt liv (och inte ge upp och jobba i ett tråkigt bolagshelvete i stället), hur får du det att fungera?
Jag har alltid varit väldigt kreativ. Det är som en kraft inuti mig som inte går att stoppa. Nu har jag aldrig befunnit mig i något bolagshelvete men jag gick i skolan och på universitetet i många år och har också försökt jobba som lärare. Då såg jag till att få med så mycket kreativitet som möjligt i jobbet och på nätterna gjorde jag saker till mig själv och folk jag känner. Om det är pengar du pratar om tycker jag inte det är så mycket svårare att jobba konstnärligt på heltid än att ständigt vara den yngsta och senast anställda lärarvikarien när det är ekonomisk kris. Att starta www.afiori.com är bland det bästa jag gjort för min egen del.


Vad gör du för att slappna av när du är stressad?
Ingenting. Ärligt talat vet jag inte hur man slappnar av men jag vet att jag måste lära mig det. En sak som hjälper är att se actionfilmer. Ju fler explosioner, desto bättre. Jag antar att jag känner mig lite avslappnad i jämförelse när jag ser någon annan som är i en extremt stressig situation med explosioner och biljakter. Det här låter ju tragiskt. Allvarligt talat, om någon kan lära mig hur man slappnar av så vore det bra.

Du gör de mest fantastiska fotografiska collage utan att använda Photoshop. Kan du dela med dig lite av hemligheten?

Tack för det! Foto är en sak och collage en annan. Jag har alltid tyckt om att jobba med händerna och med papper. För att göra det här collaget, Find Your Wings, skrev jag ut ett foto som jag tagit på några rosa blommor. Jag målade på fotografiet med akrylfärg, skrapade bort färg, skrev ut ett gammalt porträtt på genomskinlig plast, handkolorerade det lite och satte fast det i färgen, lade till riktiga blad, målade lite till, skrapade bort färg och scannade in allt när det var klart. Många av mina collage kommer ur mina egna illustrerade dagböcker och sedan använder jag dem som omslag på anteckningsböcker som jag säljer.


Vad gäller fotografering: jag hade ett eget mörkrum när jag var liten och lärde mig traditionella mörkrumstekniker, så jag har en tendens att tänka på negativ snarare än lager och jag föredrar det fotografiska – att lägga märke till ljus, skuggor och utgångsläge – framför att göra alltför mycket i efterhand i datorn. Det finns så många kreativa sätt att fotografera.

Den huvudsakliga anledningen till att jag inte skaffat Photoshop är att det är dyrt, men nu kan jag känna att jag är lite emot det, helt enkelt eftersom jag inte skulle känna mig lika kreativ om ett program hjälpte till för mycket. Jag säger inte att Photoshop är dåligt eller att andra inte borde använda det, inte alls, men jag tror det är lätt att förlita sig för mycket på Photoshop.
Jag använder andra program för att förändra eller sätta ihop bilder men då är det program som är väldigt enkla och gratis. Ett av dem följde med min scanner..! Jag gillar också att skriva ut fotografierna som jag nämnde ovan och fysiskt förändra dem.

Vilken är din drömkamera (om pengar inte spelar någon roll)?

Den skulle ta jättestora fotografier utan brus och den skulle ha ett väldigt flexibelt objektiv. Den skulle vara mindre och lättare än kameran jag har nu (som räknas som en av världens minsta digitala systemkameror men den är ändå tung att bära och hantera en hel dag för två små händer). Den skulle fokusera jättesnabbt i autoläge och aldrig gå sönder. Och den skulle ha någon sorts skal så att jag kunde byta färg på den. Kanske kunde den ha vingar också och flyga bredvid mig och på nätterna kunde vi sitta och se våldsamma filmer tillsammans.

Vilken är din favoritsemesterplats?

Rom, London, Florens, Paris, en strand i Frankrike, mammas hus och att äta våfflor utanför min mosters hus på hennes berg.


Kan du förklara den sanna innebörden av fika?

Fika är en jättebra sak. Här i Sverige kan man fråga en kompis om den vill gå och fika. Det betyder att man träffas på ett café, tar något att dricka och en bit kaka, något sött till, och så pratar man och umgås ett tag. Man kan också fika ensam. Fika är både ett substantiv och ett verb; fika är sakerna man äter och dricker och också ordet som beskriver vad man gör. Fika är socialt väldigt viktigt. Om någon kommer hem till en och man inte bjuder på fika kommer besökaren att tro att man är lite galen eller åtminstone väldigt oförskämd.

Vad tycker du är det bästa med att vara din egen chef?

Världen verkar rimligare nu. Jag har aldrig förstått varför någon annan skulle bestämma över mig.

Vad är det svåraste med att vara din egen chef?

Alltså min chef är galen! Hon tvingar mig att jobba hela tiden utan semester. Visserligen fick jag åka till Paris för ett tag sedan men hon krävde att jag skulle ta nio hundra fotografier och prata med gallerier medan jag var där. Visst tar hon med mig ut och fikar ibland och jag kan sova till tio på morgonen, men hon väntar sig att jag ska göra precis allting, till och med bokföring. Ändå måste jag säga att jag verkligen gillar mitt jobb.

Är du morgon- eller kvällsmänniska?
Natt.

Du har jobbat mycket med modellfotografering den senaste tiden. Är det roligt att bredda verksamheten till att ta porträtt också eller är det lite läskigt?

Vill du veta en hemlighet? afiori kommer snart också att ha en kollektion fotosmycken och väggalmanackor! Jag har faktiskt ägnat mig mycket åt porträttfoto tidigare men av någon anledning tänkte jag inte på att ta med det i mitt företag förrän en blivande brud frågade om jag kunde fotografera ett bröllop. Jag tycker bara det är läskigt med skogar fyllda av mördare och björnar. När det gäller jobb och kreativitet är jag totalt orädd.


***
tack, maria-thérèse!
det här var absolut värt att vänta på!
så mycket inspiration.
du får mig att vilja ta vara på mitt kreativa jag och bara vilja tro och lita på henne.


Interview by Julochka, translated by me. / Intervju av Julochka, översatt av mig, Maria-Thérèse Andersson.
Share:

House necklace / Hushalsband

A necklace I made this morning before going to the annual harvest market in town.
That sounds so unlike me. I made the necklace late last night and finished it this morning. Still pretty good for a night owl.Halsband som jag gjorde i morse innan jag gick på den årliga skördemarknaden.
Låter väldigt olikt mig. Jag gjorde halsbandet sent igår kväll och gjorde klart det i morse. Ändå rätt bra för en nattuggla.
Share:

Yay jellyfish / Maneter!Watercolour doodling, one of my favourite things to do... This one is from late last night.
Share:

Friday, September 5, 2008

Oh but it’s so DIFFICULT!

I’ve been pondering the subject of negative thinking. Pondering, not indulging in it myself. Is it just me, or is creativity often met in a negative way? That is, if you dare take your creativity to any kind of professional level and not just engage in it on your own, never showing your work to anyone?

Breathe one word about writing a book or selling your designs and you’re bound to hear dissuading voices telling you how horribly difficult it all will be.

Really?

But more importantly: So what?

When it comes to my starting a business, most people have no idea how much I’ve longed for challenges in my life. People ask what I’m doing at the moment, I reply, some are excited and others go straight into ”oh but that sounds so difficult” mode, as if expressing an instant opinion is even necessary. I replied to a question; I didn’t ask for advice.

Regardless of that, to me it seems naïve to be overly cautious, to simply assume that things will be difficult and – as a result – to never even try. One thing I’ve found is that if you do try and try again and learn and improve your skills you will, in fact, succeed.

I’ve been wondering where all this comes from, the instant negativity I sometimes see in other people. Is it fear? Concern? Jealousy? The result of being unsatisfied with something about their own lives? Does ”work” have to imply boredom and necessity whereas enjoyable activities should be done in one’s spare time? I simply do not get it. Then again I’ve always enjoyed working.

If people didn’t follow their dreams there would be no books, no music, barely any clothes to wear, no airplanes or cars or medicine or the Sistine Chapel or pianos or cameras or songs. Singing is a job, too. Writing is a job, too.

Dreams are not to be taken lightly. To me, dreams are the foundation of reality.

I can’t even count the goals I’ve already dreamed up for myself – and achieved. My education, all my travels, my writing a letter at the age of 12 to a world-famous singer and guess what - we became friends. For every negative thought I run across I become even more Mary-Poppins-Peter-Pan-think-happy-thoughts unbearably positively convinced.

Perhaps I’m the one who’s wrong; perhaps there is something missing in me?
An impossibility gene?
If so, I am very, very grateful to have such a flaw.
Share:

Thursday, September 4, 2008

New beginnings

Things that are new are fragile but strong.
They possess an internal light of their own.

It's not until now that I've fully realised that the choices I make for myself, for my life, are the ones that are truly important and valid.

This blog is dedicated to living a creative life and creating my own career.

My name is Maria-Thérèse Andersson and I live in Härnösand, Sweden. I am a writer, artist and photographer. afiori is my new business; I plan to write, sell my own art and designs, hold creative courses and work as a language consultant (i.e. translation and proofreading in English and Swedish.) Feel free to contact me at info@afiori.com if you would like further information.

Jag heter Maria-Thérèse Andersson och bor i Härnösand. Skriver, fotograferar, tillverkar konst. afiori är mitt företag där jag kommer att jobba med skrivande, försäljning av egen konst och design samt som språkkonsult (exempelvis inom översättning och korrekturläsning, svenska och engelska). Jag kommer även vid tillfälle att jobba med kursverksamhet / föreläsningar om kreativitet. Kontakta mig gärna på info@afiori.com för mer information.
Maria-Therese Andersson / Therese Andersson.
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig