Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Thursday, September 4, 2008

New beginnings

Things that are new are fragile but strong.
They possess an internal light of their own.

It's not until now that I've fully realised that the choices I make for myself, for my life, are the ones that are truly important and valid.

This blog is dedicated to living a creative life and creating my own career.

My name is Maria-Thérèse Andersson and I live in Härnösand, Sweden. I am a writer, artist and photographer. afiori is my new business; I plan to write, sell my own art and designs, hold creative courses and work as a language consultant (i.e. translation and proofreading in English and Swedish.) Feel free to contact me at info@afiori.com if you would like further information.

Jag heter Maria-Thérèse Andersson och bor i Härnösand. Skriver, fotograferar, tillverkar konst. afiori är mitt företag där jag kommer att jobba med skrivande, försäljning av egen konst och design samt som språkkonsult (exempelvis inom översättning och korrekturläsning, svenska och engelska). Jag kommer även vid tillfälle att jobba med kursverksamhet / föreläsningar om kreativitet. Kontakta mig gärna på info@afiori.com för mer information.
Maria-Therese Andersson / Therese Andersson.
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig