Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Tuesday, September 9, 2008

Travels / Resor


I love to travel. I need to travel and I do it as often as I can or feel like it. My favourite places are Italy (Rome in particular), London and I think France is getting there. I started this blog in September 2008 so it only includes the travels I feel like writing about since then.

Jag älskar att resa. Jag behöver resa och jag gör det så ofta jag kan eller när jag känner för det. Mina favoritresemål är Italien (särskilt Rom), London och jag tror att Frankrike kommer att bli det. Den här bloggen startade i september 2008 så den innehåller bara resor gjorda sedan dess som jag känner för att skriva om.

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig