Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Tuesday, September 23, 2008

Productive day / Produktiv dag

I made all of these necklaces today... They will be available when I start my business. Click for bigger image. / Jag gjorde alla dessa halsband idag... De kommer att vara till salu när jag startar mitt företag. Klicka för större bild.

...and I got mail! These lovely deer earrings were handmade from sterling silver by FigsAndGinger. I would also like the Nestling Necklace and the deer and tree necklace and pretty much everything in their shop, and I normally don't even like silver that much! /...och jag fick post! De här fina rådjursörhängena är handgjorda i silver av FigsAndGinger. Jag vill ha fågelhalsbandet och rådjurshalsbandet med det lilla trädet och ungefär allt annat i deras butik och jag brukar inte ens gilla silver.


Last photo by figsandginger. Check out their shop, buy me presents, buy something for yourself! / Sista fotot kommer från figsandginger. Titta in i deras butik, köp presenter till mig, köp något till dig själv!
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig