Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Sunday, September 7, 2008

Trying to communicate / Att försöka kommunicera

Watercolour / collage, 9x14 cm.
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig