Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Wednesday, September 17, 2008

So far this year / Hittills i år

These are all the journals I've filled this year... They contain paintings, drawings, photographs, collages, receipts and sand but mostly writing - and all my secrets, so do not open ;)

The background is handmade marbled paper from Venice / Det här är alla illustrerade dagböcker jag fyllt hittills i år.... De innehåller målningar, teckningar, fotografier, collage, kvitton och sand men mest text. Och hemligheter, så öppna ej ;) Bakgrunden här är handgjort marmorerat papper från Venedig.

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig