Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Sunday, September 21, 2008

How do you start? / Hur börjar man?

If you want to do something creative and don't know where to start, how do you begin? Here are a few tips and tricks:

1. Just start. Touch a paper with a pen or brush. Type some words. Hit a note on the piano. Strike a chord. You don't need a great idea to do this. Doing something generates ideas in itself.
2. Read something. A novel, a manual, random articles in an encyclopedia, flip through the pages of a book, close your eyes and point to a sentence and make something based on that.
3. Investigate how to do something. What is a haiku poem? How do you use oil paints? How does an airplane fly?
4. Go for a walk and then start creating.
5. Choose a picture and base your artwork / writing on that. What do you see in the picture? What are the people doing? What are their names, jobs, dialects?
6. Change locations. If you always work at your desk, bring pen and paper or your computer and go outside, sit in a different chair, on the floor, under a table and see how that feels. (This may not be applicable if you play the piano.)
7. Do something you're not used to. Use different materials, listen to unusual music, go somewhere you've never been before, eat new food.
8. Pick a theme. Or a theme and a colour / a sound / a specific material. If you can't think of a theme, ask someone or use a word from a book or the internet. Or use one of these: freedom, snow, leaves, eyes, soul, travel, green, snails, fear.
9. Do something creative every day.
10. Have a deadline.
If it's not your job and you need someone else to set the deadline, tell
someone about what you're doing and make them check that you stick to it.

Perhaps you have a useful tip of your own? Leave a comment if you do...


Om du vill göra något kreativt och inte vet hur du ska börja – hur gör man då? Här är några tips:

1. Bara sätt igång. Rör vid papperet med en penna eller pensel, skriv några ord på datorn, tryck ner en pianotangent, ta ett ackord. Du behöver inte ha en jättebra idé för att börja. Idéer kommer när man gör någonting.
2. Läs. En bok, en instruktion, saker i ett uppslagsverk. Bläddra igenom en bok, blunda, peka på en mening och använd den som grunden till det du ska göra.
3. Undersök någoning. Vad är en haikudikt? Hur målar man med oljefärg? Hur funkar flygplan?
4. Ta en promenad och gör något kreativt efteråt.
5. Välj ut en bild och utgå från den i ditt skrivande / din konst. Vad ser du i bilden? Vad gör personerna, vilka är de?
6. Byt plats. Om du alltid sitter vid skrivbordet, ta med dig papper och penna eller dator och gå ut eller sitt i en annan stol, på golvet, under ett bord och se hur det känns. (Detta funkar dock inte så bra om du spelar piano.)
7. Gör något som du inte är van vid. Använd andra material, lyssna på ovanlig musik, gå någonstans dit du inte varit förut, ät ny sorts mat.
8. Välj ett tema. Eller ett tema och en färg / ett ljud / ett visst material. Om du inte kommer på något tema, fråga någon eller använd ett ord från en bok eller internet, eller använd något av dessa: frihet, snö, löv, ögon, själen, resa, grönt, sniglar, rädsla.
9. Gör något kreativt varje dag.
10. Ha en deadline. Om det inte gäller ditt jobb och du vill att någon annan bestämmer deadline, berätta för någon om vad du gör och be den personen kolla att du fullföljer.

Kanske du också har några tips? Lämna en kommentar i så fall...

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig