Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Saturday, September 20, 2008

Writing in two languages / Skriva på två språk

I've been getting requests to write on afiori in two languages since I'm in Sweden... If you have any ideas on how to do this in the least disturbing way, please leave a comment, or I'll do something like this. / Det är många som bett mig skriva afiori på två språk eftersom jag bor i Sverige... Om ni har några idéer om hur jag kan göra det på minst störande sätt så lämna gärna en kommentar. Annars gör jag ungefär så här.
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig