Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Friday, September 12, 2008

In the studio / I ateljén

pencils, ink from Venice and Rome, glass pen, jewellery in progress, handbound book I made, Moleskines and watercolours, paper
/pennor, bläck från Venedig och Rom, glaspenna, smycken under tillverkning, handbunden bok gjord av mig, Moleskineböcker, papper
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig