Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Saturday, September 13, 2008

What's pretty? / Vad är fint?


What is pretty and what is ugly?
I'll tell you what is relatively easy: taking beautiful photos of beautiful flowers.

I admire photographers who manage to make their photos about something, that there is a feeling beneath those pretty petals. When it comes to nature photography I'm not there yet, not without manipulating my photos, but what I try to do sometimes is to look at things that are not traditionally considered beautiful. Withering flowers, rust, mould on the outside of buildings.

Here's an idea: Make an artistic interpretation of something "ugly". Draw, paint, take photographs, make a knitted sculpture - whatever you feel like. This is especially good for the neat freak in you.

Vad är fint och vad är fult?
En sak som är relativt lätt är att ta vackra bilder på vackra blommor.
Jag beundrar fotografer som lyckas ta bilder som handlar om någonting, att det finns en känsla under alla vackra blomblad. När det gäller naturfoto är jag inte tillräckligt bra på det än, inte utan att manipulera, men ibland försöker jag se något i saker som inte är traditionellt vackra. Vissnande blommor, rost, mögel på hus...

En idé: gör en konstnärlig tolkning av någonting "fult". Rita, måla, fotografera, sticka en skulptur, vad du vill. Det här är särskilt bra för perfektionisten i dig.
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig