Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Monday, September 29, 2008

Creating stories / Skapa berättelser

Everywhere around you there are stories. Look out the window - who's that man riding a bike? Where is he going and what's in his bag? Being curious is helpful when you want to live a creative life and it makes your surroundings more fun. Don't be afraid to collect ideas from what you see and hear - and I mean this in a non-stalkerish way of course. Look at a photograph without knowing what it's 'about'. Who are the people in the picture? Where is that house located? What does the wallpaper look inside the house and who has lived there before?

Art assignment: create a story or picture based on a photo or a story you find around your home.

Det finns berättelser överallt. Titta ut genom fönstret - vem är han som cyklar där borta? Vart är han på väg och vad har han i påsen? Att vara nyfiken är bra när man vill leva kreativt och det gör omgivningen roligare. Var inte rädd för att samla in idéer från saker du ser och hör (inte som en läskig förföljartyp naturligtvis...) Titta på ett foto utan att veta vad det "handlar om". Vilka är människorna på bilden? Var ligger det där huset? Hur ser tapeterna i huset ut och vem har bott där förut?

Uppdrag: skapa en berättelse eller bild utifrån ett foto eller en idé som du hittar i närheten av där du bor.
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig