Maria-Thérèse Sommar, fotograf, författare och frilansskribent. Ej körkortsfoto!

Friday, October 31, 2008

Hello Halloween!

Artwork by Anna Wendelin, don't you love it?
I can be a bit distracted sometimes. Remember the halloween blog party two weeks ago? I forgot to tell you I own a haunted house! It's true. I went there today and didn't see any ghosts, not that I believe in ghosts anyway, but when I downloaded the photos onto my computer this is what I saw...
[scroll down]


Konst av Anna Wendelin - jättefint, eller hur?
Jag kan vara disträ ibland. På halloweenbloggpartyt för två veckor sedan glömde jag att säga att jag äger ett spökhus! På allvar. Jag gick dit idag och såg inga spöken, tänkte att äh, spöken finns ju inte, men när jag laddade ned bilderna till datorn såg jag detta.

Did you read my spooky house story? Click here in case you've missed it. Läste du min spökhistoria? Klicka här om du missat den.

Share:

Thursday, October 30, 2008

Graduation pics / Studentbilder

These are some photos I took in June of Amanda, who not only is a great model but also sings like an angel. / Det här är några fotografier som jag tog i juni. Amanda är inte bara en väldigt bra modell utan sjunger dessutom som en ängel.


© 2008 Maria-Thérèse Andersson

Share:

Tuesday, October 28, 2008

Look what I got! / Titta vad jag har fått!

A package filled with stars and moons, a mysterious letter with burnt edges, paintings, all wrapped up in a cool frame! / Ett paket fullt av stjärnor och månar, ett mystiskt brev med brända kanter, målningar, alltihop förpackat i en fin ram! ...tack Tommy! :)
Share:

Monday, October 27, 2008

Oh no! The birds!! / Neej! Fåglarna!!!

Remember the birds, not leaves, in the tree? (Scroll down a couple of posts.) They got drunk on berries, flew into a school window and died. Bizarre video proof from the local newspaper. I'm receiving contradictory information that the birds were just really drunk and later got up and flew away, so hopefully that's true. Don't drink and fly.
Titta på fåglarna jag fotograferade ett par inlägg ned. Tydligen åt de jästa bär, blev fulla, flög in i ett skolfönster och dog. Videobevis här. Jag får precis motstridiga uppgifter som säger att fåglarna bara var väldigt fulla och kvicknade till igen, så förhoppningsvis är det sant.
Share:

Sunday, October 26, 2008

Collage again / Collage igen


I'm posting the butterflies again since I realised they look good next to this new bird collage. It sort of looks like the bird has it in for the butterflies but don't worry, they're battle butterflies and the bird's vegetarian. Yes, this is what goes on in my head. Looks like Sylvie is also thinking about butterflies.
Lägger ut fjärilarna igen eftersom de passar bra bredvid det här nya fågelcollaget. Det ser lite ut som fågeln vill åt fjärilarna men ingen fara, fjärilarna är pansarfjärilar och fågeln är vegetarian. Och ja, det är sådant jag tänker på om dagarna. Verkar som Sylvie också tänker på fjärilar.
Share:

Outside / Ute

Share:

Saturday, October 25, 2008

Birds, not leaves / Fåglar, inte blad


Share:

Thursday, October 23, 2008

New collages / Nya collage


I got the butterflies from Suzan Buckner. My own photographs, vintage letters from Rome. / Jag fick fjärilarna av Suzan Buckner. Egna fotografier, gamla brev från Rom.
Share:

Wednesday, October 22, 2008

Insurance phone call / Försäkringssamtal

I got a call from a company that wanted to provide me with insurance:
"What kind of business is it that you will do exactly?"
"Well, I plan to sell jewellery and notebooks that I design, and art. I write and will hold creative courses and work as a language consultant. Probably do some publishing as well."
"Uhm. Let me see if I can find you an insurance that will cover all of those things. Eeeh. [long pause]. I'll call you back in December, ok?"

Det ringde någon som ville sälja försäkringar:
"Vad är det exakt som ditt företag kommer att syssla med?"
"Sälja smycken och anteckningsböcker som jag designar, och så konst. Jag skriver och kommer att ha kreativa kurser och jobba som språkkonsult. Förmodligen publicera böcker också."
"Hmm. Jag ska se om jag hittar någon försäkring som täcker alla de sakerna. Öööö. [lång paus]. Jag kan kontakta dig igen i december, blir det bra?"
Share:

Monday, October 20, 2008

While I create something new / Medan jag gör något nytt

These are a few pieces of beaded jewellery I made in the past. / Det här är några smycken jag gjort tidigare (av pärlor).


Thanks for all your comments on my short story below!
Tack för alla kommentarer till min novell i förra inlägget!

Share:

Saturday, October 18, 2008

My contribution to the Halloween Party / Mitt bidrag till halloweenfesten


Once upon a time there was a princess who lived in a fairy forest in Sweden. She had never celebrated Halloween and she had no pumpkins, spiders or witches to offer. / Det var en gång en prinsessa som bodde i en skog full av älvor. Hon hade aldrig firat halloween och hade inga pumpor, spindlar eller häxor att erbjuda.

What she had was this...
Det hon hade var detta...

A special story for you. Click here for a pdf file which you can print to make the letters look perfect.

En speciell novell speciellt för dig. Klicka här för en pdf-fil som kan skrivas ut för finast tänkbara bokstäver.

image by Tommy Östlund

Please say hello before you leave and bookmark afiori for art, stories, creativity tips and art assignments.
Maria-Therese Andersson Therese Andersson~ Maria-Thérèse Andersson
Share:

Friday, October 17, 2008

So that's why no one wanted to play / Var det därför ingen ville leka

My mum recently gave me a stack of old sketchbooks, thinking I might be inspired by something I drew as a child. She vividly described the bunny people I had invented. I highly suspect she was also cleaning out the barn - yes, where I come from we have one house and a barn to keep stuff in, get over it already ;) Most of the books were from second grade. I started school a year earlier (and much later started university at age 17) but have always maintained my belief that I was still "normal".
Not anymore. (scroll down) / Jag fick nyligen en hög ritböcker av min mamma för hon tänkte att jag kanske skulle inspireras av något jag ritade som barn. Hon beskrev inlevelsefullt kaninmänniskorna jag hade designat. Misstänker att hon också höll på att städa ladan - alltså, där jag kommer ifrån har man ett hus och så en lada att lägga saker i. De flesta av böckerna är från när jag gick i tvåan. Jag började skolan ett år tidigare (och så småningom universitet när jag var 17) men försökte ändå alltid tänka att jag var "normal".
Inte nu längre.
Look at these cute images of the hot car, the waving girl, the smiling horse. Sweet, ordinary, even with a bit of artistic merit - the white on white tulips, yes? / Titta på de här bilderna. En tuff bil, en vinkande flicka, en leende häst. Söta, vanliga, till och med riktigt konstnärliga - hallå, tulpaner i vitt på vitt?

Turn the page and you'll find THE STOCK GAME. / Vänd blad och där hittar du AKTIESPELET.
It is about buying and selling company shares, winning and losing. One square says: "Your stock has risen. You may withdraw 1000 Swedish Crowns."

I'm thinking I should have started my company a tad earlier. / Jag kanske borde ha startat företag tidigare.

Art assignment - from my mum this time: Find something you created as a child, or think about something you were interested in. Use it as a base for a new piece of art or writing.
Konstuppdrag från min mamma idag: Leta rätt på något du gjorde som barn eller tänk på något du var intresserad av. Använd det som grund för ett nytt konstverk eller en text.
Share:

Thursday, October 16, 2008

Halloween Party

On Saturday, Vanessa Valencia of A Fanciful Twist is hosting a huge halloween party! There is a long list of participants on her site; we're all going to do something halloween-related on our blogs and visit each other's. You should join too! / På lördag är Vanessa Valencia (A Fanciful Twist) värd för en stor halloweenfest! Det finns en lång lista på hennes sida över vilka som är med; vi kommer att göra något halloweenrelaterat på våra bloggar och hälsa på i varandras. Kom och var med!!
Share:

How to clean / Hur man städar

from Enchanted / Förtrollad

Share:

Wednesday, October 15, 2008

Notebooks / AnteckningsböckerTwo very different notebooks I made yesterday. Similar books will be available as soon as I have my shop. The covers are decorated with my own photos and collages. / Två väldigt olika anteckningsböcker som jag gjorde igår. Liknande böcker kommer att finnas till försäljning så snart jag har en butik. Egna foton och collage på omslagen.

Share:

Tuesday, October 14, 2008

It's official! / Det är officiellt!

I own a business! In a couple of weeks I'll have a shop running and be able to do commissioned work :) afiori will be selling art, jewellery, notebooks, handbound books and other stationery products, hold creative courses, write and publish books and do commissioned work such as translation and proofreading. afiori exists!

Jag äger ett företag! Inom några veckor kommer jag att ha en butik och kunna ta uppdrag :) afiori kommer att sälja konst, smycken, anteckningsböcker, handbundna böcker och andra pappersprodukter, leda kreativa kurser, skriva, ge ut böcker och ta uppdrag inom översättning och korrekturläsning. afiori lever!

Share:

Monday, October 13, 2008

My sister's film / Systerfilm

Eight brilliant seconds. / Åtta briljanta sekunder.

Share:

Something pretty / Något vackert

logo created by the very talented Charlotte Ämting. / logo skapad av den begåvade Charlotte Ämting.
Share:

Burning soup / Bränna soppa

I wanted a chocolate muffin.
I decided to bake muffins myself since I'd get 20 for the price of 1 at my favourite coffee place. I had just cleaned my kitchen and suppose I felt really capable.
The muffin mix I wanted had been discontinued. If I wanted to bake everything from scratch I'd have to go home, take my car and drive to a different store.
Luckily I got a craving for vegetable soup instead - which made me feel utterly healthy and mature.
I burned my soup. Burned it.
I then proceeded to drop a container of sour cream which broke and spilled mostly across my kitchen rug.
When trying to clean up the mess I spilled the rest of the soup on my new shirt.
Sheesh.
Interestingly, I have been making rather messy art for a while and now I have a sudden urge to create something nice and orderly.

Jag blev sugen på chokladmuffins.
Tänkte baka själv efter att ha räknat ut att jag då får 20 st i stället för 1 på favoritcaféet. Jag hade precis städat köket och antar att jag kände mig våldsamt kapabel.
Muffinsmixen jag brukar köpa fanns inte längre. Om jag skulle baka allt själv hade jag behövt gå hem, ta bilen och köra till en annan affär för att skaffa ingredienser. Lyckligtvis blev jag sugen på grönsakssoppa i stället - väldigt hälsosamt och vuxet av mig.
Jag brände den. Jag brände soppa.
Fortsatte därefter med att tappa en burk crème fraiche över golvet, den gick sönder och det mesta hamnade på mattan.
Medan jag städade upp allt spillde jag resten av soppan på min nya tröja.
När man ändå har en internetpersonlighet skulle den kunna vara städad och fin och aldrig spilla. Jag är inte en människa som tänker berätta om hur jag spiller soppa men det här blev bara för mycket. Intressant nog har jag gjort röriga, stökiga, lite fula bilder på sistone och nu har jag plötsligt lust att göra något fint och välordnat...
Share:

Sunday, October 12, 2008

Collage


Share:

Poetry stone / Poesi-sten

Poetry festival today with lots of poets reading their poems and we were given magic stones. / Poesifestival idag med massor av poeter som läste dikter och vi fick dessutom magiska stenar.
Share:

Friday, October 10, 2008

To run away / Att rymma

Do you ever run away? I do! Not necessarily to run from something or to something but for the running itself. Last night I booked a train ticket, got up super early and spent the day in Stockholm. I met wonderful people, ate cake and did a little bit of shopping. I saw a man dressed in hot pink and green - what more can you ask?

Brukar du rymma ibland? Det gör jag! Inte nödvändigtvis för att rymma från eller till någonting utan för att jag vill. I natt bokade jag en tågbiljett, klev upp jättetidigt och tillbringade dagen i Stockholm. Träffade underbara människor, åt tårta och shoppade lite. Såg en man klädd i cerise och grönt - vad mer kan man begära?
Share:

Wednesday, October 8, 2008

Finding patterns / Hitta mönster

As you can see in yesterday's post I've been thinking about patterns.
What patterns can you see around you? On your desk, in your home, in your closet? Do you have a lot of black? Plastic? Rectangles or circles? Do you know what it is you like about them?

Art assignment: find a pattern which you did not consciously create OR decide to find one. Look for a specific colour, shape, texture or material. Group your items together and take a photograph, make a painting based on them or create a collage.

Som ni kan se i gårdagens inlägg har jag funderat över mönster.
Vilka mönster kan du se omkring dig? På ditt skrivbord, hemma, i garderoben? Är allt svart? Gjort av plast? Hittar du rektanglar? Cirklar? Vet du vad det är du gillar med dem?

Konstuppdrag: hitta ett mönster som du inte medvetet har skapat ELLER bestäm dig för att hitta ett. Leta efter en viss färg, form, ytstruktur eller ett visst material. Samla ihop sakerna och fotografera dem, måla av dem eller gör ett collage.
Share:

Tuesday, October 7, 2008

In the studio / I ateljén

Yesterday I had a lovely time in Umeå, in the north of Sweden. I bought some new paint brushes and teeny tiny seahorses. Today I'm home again and I find myself surrounded by purple, black and white. Isn't it funny sometimes how you start noticing patterns you didn't know were there...

Igår hade jag en jättefin dag i Umeå. Köpte nya penslar och pyttesmå sjöhästar. Idag är jag hemma igen och har upptäckt att jag har massor av lila, svarta och vita saker i närheten. Visst är det konstigt ibland hur man kan se mönster man inte visste fanns...
Share:

Sunday, October 5, 2008

A perfect day / En perfekt dag

What would a perfect day be like for you?
Where would you spend it, what would you do? Would you be alone or with someone else? When would you wake up, what would you eat? How would you be dressed?

If you feel inclined to do so, leave a comment with your reply... Or dream to yourself - and then make your dream come true! Dreams do have a tendency to come true if you plan them, you know.

Hur skulle en perfekt dag se ut för dig?
Var skulle du vara, vad skulle du göra? Skulle du vara ensam eller tillsammans med någon? När skulle du vakna och vad skulle du äta? Vilka kläder skulle du ha på dig?

Om du känner för det, lämna gärna en kommentar med ditt svar... Eller dröm för dig själv - och gör så att det blir så! Drömmar har en förmåga att gå i uppfyllelse om man planerar dem.
Share:

Thursday, October 2, 2008

I've been painting / Jag har målat


Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig