Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Sunday, October 26, 2008

Collage again / Collage igen


I'm posting the butterflies again since I realised they look good next to this new bird collage. It sort of looks like the bird has it in for the butterflies but don't worry, they're battle butterflies and the bird's vegetarian. Yes, this is what goes on in my head. Looks like Sylvie is also thinking about butterflies.
Lägger ut fjärilarna igen eftersom de passar bra bredvid det här nya fågelcollaget. Det ser lite ut som fågeln vill åt fjärilarna men ingen fara, fjärilarna är pansarfjärilar och fågeln är vegetarian. Och ja, det är sådant jag tänker på om dagarna. Verkar som Sylvie också tänker på fjärilar.
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig