Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Monday, October 13, 2008

Something pretty / Något vackert

logo created by the very talented Charlotte Ämting. / logo skapad av den begåvade Charlotte Ämting.
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig