Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Tuesday, October 28, 2008

Look what I got! / Titta vad jag har fått!

A package filled with stars and moons, a mysterious letter with burnt edges, paintings, all wrapped up in a cool frame! / Ett paket fullt av stjärnor och månar, ett mystiskt brev med brända kanter, målningar, alltihop förpackat i en fin ram! ...tack Tommy! :)
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig