Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Sunday, October 5, 2008

A perfect day / En perfekt dag

What would a perfect day be like for you?
Where would you spend it, what would you do? Would you be alone or with someone else? When would you wake up, what would you eat? How would you be dressed?

If you feel inclined to do so, leave a comment with your reply... Or dream to yourself - and then make your dream come true! Dreams do have a tendency to come true if you plan them, you know.

Hur skulle en perfekt dag se ut för dig?
Var skulle du vara, vad skulle du göra? Skulle du vara ensam eller tillsammans med någon? När skulle du vakna och vad skulle du äta? Vilka kläder skulle du ha på dig?

Om du känner för det, lämna gärna en kommentar med ditt svar... Eller dröm för dig själv - och gör så att det blir så! Drömmar har en förmåga att gå i uppfyllelse om man planerar dem.
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig