Maria-Thérèse Sommar, fotograf, författare och frilansskribent. Ej körkortsfoto!

Monday, October 13, 2008

My sister's film / Systerfilm

Eight brilliant seconds. / Åtta briljanta sekunder.

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig