Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Thursday, October 30, 2008

Graduation pics / Studentbilder

These are some photos I took in June of Amanda, who not only is a great model but also sings like an angel. / Det här är några fotografier som jag tog i juni. Amanda är inte bara en väldigt bra modell utan sjunger dessutom som en ängel.


© 2008 Maria-Thérèse Andersson

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig