Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Tuesday, October 14, 2008

It's official! / Det är officiellt!

I own a business! In a couple of weeks I'll have a shop running and be able to do commissioned work :) afiori will be selling art, jewellery, notebooks, handbound books and other stationery products, hold creative courses, write and publish books and do commissioned work such as translation and proofreading. afiori exists!

Jag äger ett företag! Inom några veckor kommer jag att ha en butik och kunna ta uppdrag :) afiori kommer att sälja konst, smycken, anteckningsböcker, handbundna böcker och andra pappersprodukter, leda kreativa kurser, skriva, ge ut böcker och ta uppdrag inom översättning och korrekturläsning. afiori lever!

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig