Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Sunday, October 12, 2008

Poetry stone / Poesi-sten

Poetry festival today with lots of poets reading their poems and we were given magic stones. / Poesifestival idag med massor av poeter som läste dikter och vi fick dessutom magiska stenar.
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig