Maria-Thérèse Sommar, fotograf, författare och frilansskribent. Ej körkortsfoto!

Thursday, October 23, 2008

New collages / Nya collage


I got the butterflies from Suzan Buckner. My own photographs, vintage letters from Rome. / Jag fick fjärilarna av Suzan Buckner. Egna fotografier, gamla brev från Rom.
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig