Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Friday, October 17, 2008

So that's why no one wanted to play / Var det därför ingen ville leka

My mum recently gave me a stack of old sketchbooks, thinking I might be inspired by something I drew as a child. She vividly described the bunny people I had invented. I highly suspect she was also cleaning out the barn - yes, where I come from we have one house and a barn to keep stuff in, get over it already ;) Most of the books were from second grade. I started school a year earlier (and much later started university at age 17) but have always maintained my belief that I was still "normal".
Not anymore. (scroll down) / Jag fick nyligen en hög ritböcker av min mamma för hon tänkte att jag kanske skulle inspireras av något jag ritade som barn. Hon beskrev inlevelsefullt kaninmänniskorna jag hade designat. Misstänker att hon också höll på att städa ladan - alltså, där jag kommer ifrån har man ett hus och så en lada att lägga saker i. De flesta av böckerna är från när jag gick i tvåan. Jag började skolan ett år tidigare (och så småningom universitet när jag var 17) men försökte ändå alltid tänka att jag var "normal".
Inte nu längre.
Look at these cute images of the hot car, the waving girl, the smiling horse. Sweet, ordinary, even with a bit of artistic merit - the white on white tulips, yes? / Titta på de här bilderna. En tuff bil, en vinkande flicka, en leende häst. Söta, vanliga, till och med riktigt konstnärliga - hallå, tulpaner i vitt på vitt?

Turn the page and you'll find THE STOCK GAME. / Vänd blad och där hittar du AKTIESPELET.
It is about buying and selling company shares, winning and losing. One square says: "Your stock has risen. You may withdraw 1000 Swedish Crowns."

I'm thinking I should have started my company a tad earlier. / Jag kanske borde ha startat företag tidigare.

Art assignment - from my mum this time: Find something you created as a child, or think about something you were interested in. Use it as a base for a new piece of art or writing.
Konstuppdrag från min mamma idag: Leta rätt på något du gjorde som barn eller tänk på något du var intresserad av. Använd det som grund för ett nytt konstverk eller en text.
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig