Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Wednesday, October 22, 2008

Insurance phone call / Försäkringssamtal

I got a call from a company that wanted to provide me with insurance:
"What kind of business is it that you will do exactly?"
"Well, I plan to sell jewellery and notebooks that I design, and art. I write and will hold creative courses and work as a language consultant. Probably do some publishing as well."
"Uhm. Let me see if I can find you an insurance that will cover all of those things. Eeeh. [long pause]. I'll call you back in December, ok?"

Det ringde någon som ville sälja försäkringar:
"Vad är det exakt som ditt företag kommer att syssla med?"
"Sälja smycken och anteckningsböcker som jag designar, och så konst. Jag skriver och kommer att ha kreativa kurser och jobba som språkkonsult. Förmodligen publicera böcker också."
"Hmm. Jag ska se om jag hittar någon försäkring som täcker alla de sakerna. Öööö. [lång paus]. Jag kan kontakta dig igen i december, blir det bra?"
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig