Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Friday, July 31, 2009

The black cat and the bird's heart / Svarta katten och fågelhjärtat

I was merrily walking outside, well - I was walking outside and found a surprise outside my door. A bird's heart, along with some feathers. Black cat, why'd you have to go and do that? Ever since I told you that you're going to Hollywood, not in person (cat) but as a photograph by me, to be in a movie - ever since I told you about Hollywood you've had this attitude and barely even looked at me, your neighbour, even though I was the one who got you there.
     I'm starting to think these big city Härnösand cats are different from the ones in the countryside. There's a wild cat which lives in my mum's barn (where I come from everyone has a barn to put stuff in) and even though she feeds the cat it occasionally catches a rat and leaves green gunk on the porch. However, once a year or so, the countryside cat catches a bird or a rat for my mum as if to say thank you or pay a symbolic rent. What do you get from the city cat? A ripped-out heart.


Jag skulle glatt gå på en promenad - eller hur som helst gå på en promenad och fann då en överraskning utanför dörren. Ett fågelhjärta och några fjädrar. Svarta katten, varför gjorde du så? Ända sedan jag berättade att du ska till Hollywood, inte personligen (kattligen) men i form av ett fotografi som jag tog, för att vara med i en film - ända sedan dess har du haft en sådan attityd, knappt tittat på mig, din granne, trots att du kommit så långt tack vare mig.
     Jag börjar tro att dessa stadskatter i Härnösand är annorlunda jämfört med katterna på landet. Det bor en vildkatt i min mammas lada (där jag kommer ifrån har alla en lada att lägga saker i) och trots att hon matar den fångar den då och då en fågel eller råtta och lämnar lite grönt gegg. En gång om året eller så fångar den dock en fågel eller råtta till min mamma som för att säga tack eller betala symbolisk hyra. Vad får man av stadskatten? Ett utrivet hjärta.
Share:

Easier blog address / Enklare bloggadress

I've changed my blog address to blog.afiori.com.
My former address will still work but I think this will be more practical :)
However, I think that the prettiest entrance is via www.afiori.com.

Jag har bytt bloggadress till blog.afiori.com.
Min tidigare adress kommer fortfarande att fungera men jag tror att den här blir mer praktisk :)
Jag tycker dock att den finaste ingången är via www.afiori.com.
Share:

Thursday, July 30, 2009

At the Theatre II

Maria-Thérèse Andersson, afiori, fine art photography, konstfoto


.
Share:

Wednesday, July 29, 2009

At the Theatre

Just this,.............Bara den här,
goodnight................ godnatt

Maria-Thérèse Andersson
Maria-Thérèse Andersson, fotograf, photographer, fine art photography, konstfoto, Härnösand, Sweden
Share:

Tuesday, July 28, 2009

New books and documenting me / Nya böcker och att dokumentera mig

I made these new books for my shop and more are on their way. On the covers you'll find a painting by me, a photograph by me; two of them have stamped motifs with stamps I carved from erasers after drawing on them and for the photo album with black pages I used commercial stamps. I'll be adding them to my shop later tonight.

Jag har gjort dessa nya böcker till min butik och fler är på gång. Ett omslag är målat av mig, ett fotograferat, två har stämpelmotiv från stämplar jag skurit ut ur suddar efter att ha ritat på dem och på fotoalbumet med svarta sidor har jag använt köpta stämplar. Jag kommer att lägga till böckerna i butiken senare ikväll.


These are the hand carved stamps I used with images drawn freestyle. Det här är stämplarna som jag använde med fritt ritade motiv.I've been documenting my day because Ann Flowers of A Beautiful Party is going to feature me there! Yay! It felt kind of strange, as if I saw myself from the outside.
Jag har dokumenterat min dag för Ann Flowers som har bloggen A Beautiful Party ska göra ett porträtt av mig där! Det kändes rätt konstigt, som att se mig själv utifrån hela dagen.
Share:

Sunday, July 26, 2009

Ocean, straw / Hav, strå

Maria-Thérèse Andersson afiori, konstfoto, art photography, fotograf, photographer, abstract, landscape, landskap, Sweden, Härnösand, Helgum, altered art, shabby chictwo more, by me
© Maria-Thérèse Andersson
Share:

Friday, July 24, 2009

Landscape, a path / Landskap, en stig

fine art photography, konstfoto, Maria-Therese, Maria-Thérèse Andersson, Härnösand, Helgum, fotograf, photographer, illustratör, illustrationer
Two new photographs / Två nya fotografier
© Maria-Thérèse Andersson
Share:

Portfolio

I just added a portfolio (see sidebar) with links to my art photography, portraits and collages. There may be mistakes but I've been staring at this screen for so many hours now I honestly have to stop.

Jag har nyss lagt till en portfolio i högerkanten med länkar till mina konstfotografier, porträtt och collage. Det kan finnas fel men jag har suttit och stirrat i så många timmar på den här skärmen nu att jag helt enkelt måste sluta.
Share:

Thursday, July 23, 2009

Water lilies, Stockholm, fika, work / Näckrosor, Stockholm, fika, jobba

fika

fika

I'm busy, busy and on the move. The past few days I've visited Helgum, gone butterfly watching and had lovely fika in my aunt's garden, been to Stockholm and elsewhere and visited the artists and children on the island of Kattrompa in Graninge (remember, I met them at the exhibition). They rowed out to get me :-) I was told wonderful tales about Snuffe the hamster and I saw where the beavers live.Jag har bråttom, bråttom och reser omkring. De senaste dagarna har jag besökt Helgum, spanat på fjärilar i min mosters trädgård och fått fint fika, varit till Stockholm och annorstädes och besökt konstnärerna med barn på Kattrompa i Graninge (träffade dem på utställningen). De rodde och hämtade mig :-) Jag fick höra fantastiska historier om hamstern Snuffe och se var bävrarna bor.In short, I'm having an idyllic and hectic summer. I korthet har jag en idyllisk och hektisk sommar.

I've added four new books to the shop by the way. Jag har förresten lagt till fyra nya böcker i butiken.
Share:

Monday, July 20, 2009

Visual Poetry 3, Visuell poesi 3

maria-therese andersson afiori konstfoto fine art photography

Purple Rain / Lila regnEach other / Varandra
Share:

Sunday, July 19, 2009

Visual Poetry 2, Visuell poesi 2

Share:

Visual Poetry 1 / Visuell poesi 1maria-thérèse afiori art photography, konstfoto
Share:

Thursday, July 16, 2009

Having a high time at the High Coast / Bästa monologen i mannaminne

Yesterday I went to see a monologue called Defending the Caveman (Grottmannen is the Swedish version) at this place called Mannaminne in Nordingrå, in the High Coast area. The high coast is high because the land was pushed down so much by the ice during the ice age and now it's popping back up at the rate of 1 cm every year or a metre in 100 years. Anyway - driving from Härnösand across the High Coast brigde is like entering a strange land full of interesting signs saying things like "Icelandic horses", "Curiosity shop", "The world's best fika (coffee and cakes)" and simply "ART ----> 100 m."


Igår åkte jag för att se monologen Grottmannen på Mannaminne i Nordingrå, vid Höga kusten. Höga kusten är hög eftersom inlandsisen tryckte ned den så mycket under istiden och nu håller den på att poppa upp igen med hastigheten 1 cm / år, alltså en meter på hundra år. Hur som helst - att åka från Härnösand, över Höga kustenbron, var som att komma in i ett märkligt land fullt av intressanta skyltar där det stod saker som "Islandshästar", "Prylbod", "Världens bästa fika" och helt enkelt "KONST ----> 100 m."


The best photo I took, an old train
Bästa fotografiet jag tog; ett gammalt tågMannaminne is a sort of outdoor museum with lots of houses built by artist Anders Åberg. There are beautiful miniature wooden houses, for instance, as well as old trains, airplanes, boats, tools and sleighs from long ago.


Mannaminne är en sorts utomhusmuseum med en mängd hus, byggt av konstnären Anders Åberg. Det finns många jättefina trähus i miniatyr, till exempel, och gamla tåg, flygplan, båtar, slädar och redskap.


Defending the Caveman was performed by actor Lars T Johansson in the most energetic way which really gave life to the hilarious monologue. It was astonishing to see one single person spellbinding an audience in a very warm theatre for over two hours. You really should try to see it in your country (and I promise you won't get angry if you're a feminist or simply think that gender roles are taught to us by society and not something you inherit.)

Grottmannen spelades av Lars T Johansson som på det mest energifulla sätt gav liv till den otroligt roliga monologen. Det var förbluffande att se en enda människa trollbinda en publik i en väldigt varm teater i mer än två timmar. Alla föreställningar har varit fullsatta men det finns nu en del biljetter kvar till extraföreställningarna, så boka genast och åk och se Grottmannen! (Jag lovar att du inte blir arg om du är feminist eller helt enkelt ser folk som folk och tror att könsroller kommer från samhället och inte är medfödda.)

I already told you that fika is coffee and an assortment of cakes or possibly sandwiches. It's also a verb. You fikar.
My aunt had baked her little heart out and picked berries for me; my sister had created a garden for my mum and grown radishes and lettuce which she brought (we're all very D.I.Y.) and we sat down at this magnificent place to fika. Twice - apart from the fika in the interval. I get hungry a lot. I need to eat so that others can cope with me. I eat for your sake, really, yes, you.
Min moster hade bakat med all sin energi och plockat bär till mig; min syster hade anlagt ett trädgårdsland åt mamma, odlat rädisor och sallad och tagit med sig (vi är väldigt mycket Gör-det-själv allihop) och vi satt och fikade på ett magnifikt ställe vid havet. Två gånger - förutom fikat i pausen. Jag blir hungrig ofta. Jag måste äta så att andra står ut med mig. Jag äter i själva verket för din skull - just det, din.

my sister took this one


After the show fika at 9 p.m. / Efter föreställningenfika kl. 21.
I also got these to go, probably so I would be alright during the one-hour drive back home.
Jag fick dessutom de här med mig, antagligen så att jag skulle klara mig på väg tillbaka till Härnösand (tar ca en timme).


Now I'm getting hungry. Just one more thing - I had this long, droopy black skirt which I altered yesterday before I left. I cut off about 4 inches at the top, took it apart, raised the top layer, added elastic to the waist and voilà, a much better fitting skirt.
Nu blir jag hungrig. En sak till bara - jag hade en lång, hängig svart kjol som jag sydde om innan jag åkte. Klippte av ungefär en decimeter upptill, tog isär den, kortade det övre lagret, satte resår i midjan och voilà, passar mycket bättre.
I'm not necessarily good at sewing; I'm just fearless ;-) Jag är inte nödvändigtvis bra på att sy; jag är bara orädd ;-)
Share:

The sunshine / Solskenet

I had a great evening in the High Coast area close to Nordingrå. (That would be the High Coast brigde in the photos.) My mum, my aunt and my sister went with me to see a play and I have tons to tell you - tomorrow. Meanwhile - see how high above the horizon the sun is at 9 and 9.15 in the evening?! I think it's really beautiful even though I wish the nights were dark at least for a few hours!
Jag har haft en toppenkväll i Höga kusten nära Nordingrå. (Det där är Högakustenbron på bilderna.) Mamma, moster och syster följde med på teater och jag har massor att berätta - i morgon. Till dess - titta så högt upp solen är efter klockan nio på kvällen! Jag tycker det är så vackert även om jag önskar att det vore mörkt åtminstone några timmar varje natt...


Share:

Monday, July 13, 2009

Time for some changes / Dags för lite förändring

I'm making some changes around here. You'll find my... interesting looking handwriting in the sidebar, at least for now. There are more categories as well.

I'm off to find a purple thistle. It irks me to no end that I took what would have been a really great photograph a couple of days ago and it's not sharp because it was extremely windy. I don't have Photoshop and am not sure I would be able to fix it anyway so here I go, off to find the thistle again!
Jag håller på att göra lite förändringar här. Tills vidare syns min... intressanta handstil där till höger i bloggen och så finns det fler kategorier.
Jag ska iväg och leta rätt på en lila tistel. Det irriterar mig oerhört att jag tog en bild som skulle ha varit jättebra om den bara blivit skarp - det var väldigt hårda vindar så det gick inte. Jag har inte Photoshop och vet inte om det skulle hjälpa mot rörelseoskärpa så nu sticker jag och letar efter tisteln.
Share:

Sunday, July 12, 2009

Baby coffee / Bebisfika

Once in a while you need a good baby coffee date. Då och då behöver man ett riktigt bra bebisfika.


See how clever my friend is for having two children? The older girl fed little sister and made explanatory "nomnomnom" sounds.
Se så smart min vän är som har två barn! Storasystern matade den lilla och gjorde förklarande "nomnomnom"-ljud under tiden.


Dress, now with a bit of puke on it. Since I'm such a fashion-savvy blogger I thought I should recommend brightly coloured, patterned dresses for baby coffee occasions.
Klänning, nu med lite spya. Eftersom jag är en sådan insatt modebloggare tänkte jag att jag skulle rekommendera starkt mönstrade kläder i glada färger när man ska på bebisfika.Are you trying to be mean? It wasn't even me this time. Försöker du vara elak? Det var inte ens jag den här gången.

Share:

Saturday, July 11, 2009

P.S. Poetry / P.S. Poesi

I'm writing. I write. I don't tell you much about that or post my texts on here, mostly because they are not yet official or finished and for copyright reasons. But I do write and exciting things are about to happen. Lately I have been so focused on visual arts but today I planned to really work on my scripts - and I did, after I had gone for a walk, vacuumed, done the dishes, read some blogs, changed curtains - but I did, and soon, writing will no longer be a "P.S."


Jag håller på att skriva. Jag skriver. Jag säger inte mycket om det och lägger inte ut mina texter här, mest för att de inte är färdiga och officiella och av upphovsrättsliga skäl, men jag skriver och spännande saker kommer att hända. Den senaste tiden har jag varit så fokuserad på visuell konst men idag tänkte jag verkligen jobba på mina manus - och det gjorde jag, efter att jag gått på en promenad, dammsugit, diskat, läst lite bloggar, bytt gardiner - men jag gjorde det och snart kommer mitt skrivande inte att vara ett "P.S." längre.


Oh and guess what - the sun returned! I think it helps when you try to invoke the sunshine on blogs, Facebook and Msn messenger. Yes, I think that's it :)
Jo - och gissa vad, solen kom tillbaks! Jag tror det hjälper när man försöker åkalla solskenet via bloggen, Facebook och Msn. Ja, det tror jag :)

Share:

Snails, rain, books / Sniglar, regn, böcker

It's 11.7 degrees (53º F) with even colder strong winds and it's raining. I set myself out on a mission: to see if there's anything fun out in the rain. I found a few things: purple thistles, snails, worms, raindrops and roses.
Det är 11,7 grader ute med en vind som är kallare än så och det regnar. Jag gav mig ut på ett uppdrag: att se om det fanns någonting kul i regnet. Jag hittade några saker: lila tistlar, sniglar, maskar, regndroppar och rosor.


I made a lot of new notebooks today and will make more in a medium size (5x7") during the weekend. It's very dark today and all the photos I took of the books turned out really bad so I'll probably have to shoot new ones tomorrow but I'll add these to my shop later nonetheless. Perhaps afiori customers have a good sense of imagination :)
Jag gjorde flera nya anteckningsböcker idag och ska göra fler i helgen i en sorts mellanstorlek (13x18 cm). Det är väldigt mörkt idag och alla bilder jag tog på böckerna blev dåliga så jag får nog försöka igen i morgon. Jag kommer att lägga till de här i butiken ändå senare ikväll. Kanske afioris kunder har bra fantasi :)
Summer, please come back. When I came back from Rome it was 86 degrees. I liked that. Come on? Snälla sommaren kom tillbaka. När jag kom hem från Rom var det 30 grader. Jag tyckte om det. Kom igen?

Share:

Thursday, July 9, 2009

Happy Birthday, Debra!

Debra is just about the nicest person there is and her blog Fourangelsmomma is filled with thoughtful texts and beautiful photographs. She has four gorgeous and super talented children and she sent me seaglass from the Pacific. I doubt that she will toot her own horn about her birthday, so please visit her and say Happy Birthday!


Debra är bland de trevligaste människor som finns och hennes blogg Fourangelsmomma är full av eftertänksamma texter och vackra fotografier. Hon har fyra undersköna och begåvade barn och hon skickade glasstenar till mig från Indiska oceanen. Jag tvivlar på att hon kommer att påpeka att det är hennes födelsedag så hälsa på i hennes blogg och säg grattis! På svenska kanske; det skulle hon nog tycka var kul.
Share:

Owl be seeing yoooou

click image for bigger size. still low resolution but clearer. / klicka för större bild. fortfarande låg upplösning men tydligare.

This owl was HUGE. When it flew away across a meadow it looked like a small airplane. The wingspan must have been a metre. I took the photo early in the evening and added the night since the summer nights are bright up here. Didn't change those determined eyes though.
Den här ugglan var jättestor. Såg ut som ett litet flygplan när den flög iväg över ängen. Vingspannet måste ha varit en meter. Jag fotograferade ugglan tidigt på kvällen och lade till lite natt eftersom sommarnätterna här är ljusa. Däremot ändrade jag inget på den där bestämda blicken.
Share:

Tuesday, July 7, 2009

Unwritten notes / Oskrivna brev

made by me, today


maria-thérèse andersson maria therese andersson afiori

Share:

Monday, July 6, 2009

P.S. Press and a cherry tree / Press och ett körsbärsträd

Tidningen Ångermanland today, 6/7
The reporter describes the way I've melted images together and my theme "Home / Away".I'm going to add this new photograph to my shop later this evening.
Jag kommer att lägga till detta nya fotografi i butiken senare i kväll.Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig