Maria-Thérèse Sommar, fotograf, författare och frilansskribent. Ej körkortsfoto!

Saturday, July 11, 2009

Snails, rain, books / Sniglar, regn, böcker

It's 11.7 degrees (53º F) with even colder strong winds and it's raining. I set myself out on a mission: to see if there's anything fun out in the rain. I found a few things: purple thistles, snails, worms, raindrops and roses.
Det är 11,7 grader ute med en vind som är kallare än så och det regnar. Jag gav mig ut på ett uppdrag: att se om det fanns någonting kul i regnet. Jag hittade några saker: lila tistlar, sniglar, maskar, regndroppar och rosor.


I made a lot of new notebooks today and will make more in a medium size (5x7") during the weekend. It's very dark today and all the photos I took of the books turned out really bad so I'll probably have to shoot new ones tomorrow but I'll add these to my shop later nonetheless. Perhaps afiori customers have a good sense of imagination :)
Jag gjorde flera nya anteckningsböcker idag och ska göra fler i helgen i en sorts mellanstorlek (13x18 cm). Det är väldigt mörkt idag och alla bilder jag tog på böckerna blev dåliga så jag får nog försöka igen i morgon. Jag kommer att lägga till de här i butiken ändå senare ikväll. Kanske afioris kunder har bra fantasi :)
Summer, please come back. When I came back from Rome it was 86 degrees. I liked that. Come on? Snälla sommaren kom tillbaka. När jag kom hem från Rom var det 30 grader. Jag tyckte om det. Kom igen?

Share:

8 comments

Debbie said...

Oooh. Love that bottom one with the bright pages. And yuck on your weather!

Poetic Artist said...

The shots look great..The weather here is 97 and it is Hot..

LadyFi said...

The cheerful one at the end is just the right antidote to all this rain.

Having said that, it's sunny this morning, so maybe your prayers worked!

Laura Bray said...

I like cold, rainy days. Especially when I can be cozy inside. Of course, I live in Southern California, so rain and cold in kind of a novelty. It was very hot and sunny today. Come and visit. We have a spare room...

Flying Whale said...

wow, that's chilly. but i love that you're making the best of it because those photos are wonderful. the notebooks are stunning! love the peacock.

:)

ittybittyandpretty said...

i used one of my wee books the other day, god it felt good:) i hate my handwriting though, i feel the need for anything that goes into it to be very neat.
love the new pictures.
%*_*%

Just Me said...

Theu look wonderful, especially the last one! Wat a work do you produce !

Yesterday I was photographing also and had the same result. Today it is also dark, I prefer sunlight though.

Succès with all your work!

gunnelsvensson said...

Så fina böcker du gjort! Ja du det är trist med vädret nu, hoppas på att sommaren kommer tillbaka. Jag får nog säga att vi här i södra Sverige, jag är ju nere i Halland nu, nog har bättre och varmare, mest regn på nätterna, så även om det inte är strandväder så kan vi vara utomhus i alla fall! Ha en fortsatt bra sommar!

© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig