Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Saturday, July 11, 2009

Snails, rain, books / Sniglar, regn, böcker

It's 11.7 degrees (53º F) with even colder strong winds and it's raining. I set myself out on a mission: to see if there's anything fun out in the rain. I found a few things: purple thistles, snails, worms, raindrops and roses.
Det är 11,7 grader ute med en vind som är kallare än så och det regnar. Jag gav mig ut på ett uppdrag: att se om det fanns någonting kul i regnet. Jag hittade några saker: lila tistlar, sniglar, maskar, regndroppar och rosor.


I made a lot of new notebooks today and will make more in a medium size (5x7") during the weekend. It's very dark today and all the photos I took of the books turned out really bad so I'll probably have to shoot new ones tomorrow but I'll add these to my shop later nonetheless. Perhaps afiori customers have a good sense of imagination :)
Jag gjorde flera nya anteckningsböcker idag och ska göra fler i helgen i en sorts mellanstorlek (13x18 cm). Det är väldigt mörkt idag och alla bilder jag tog på böckerna blev dåliga så jag får nog försöka igen i morgon. Jag kommer att lägga till de här i butiken ändå senare ikväll. Kanske afioris kunder har bra fantasi :)
Summer, please come back. When I came back from Rome it was 86 degrees. I liked that. Come on? Snälla sommaren kom tillbaka. När jag kom hem från Rom var det 30 grader. Jag tyckte om det. Kom igen?

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig