Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Saturday, July 11, 2009

P.S. Poetry / P.S. Poesi

I'm writing. I write. I don't tell you much about that or post my texts on here, mostly because they are not yet official or finished and for copyright reasons. But I do write and exciting things are about to happen. Lately I have been so focused on visual arts but today I planned to really work on my scripts - and I did, after I had gone for a walk, vacuumed, done the dishes, read some blogs, changed curtains - but I did, and soon, writing will no longer be a "P.S."


Jag håller på att skriva. Jag skriver. Jag säger inte mycket om det och lägger inte ut mina texter här, mest för att de inte är färdiga och officiella och av upphovsrättsliga skäl, men jag skriver och spännande saker kommer att hända. Den senaste tiden har jag varit så fokuserad på visuell konst men idag tänkte jag verkligen jobba på mina manus - och det gjorde jag, efter att jag gått på en promenad, dammsugit, diskat, läst lite bloggar, bytt gardiner - men jag gjorde det och snart kommer mitt skrivande inte att vara ett "P.S." längre.


Oh and guess what - the sun returned! I think it helps when you try to invoke the sunshine on blogs, Facebook and Msn messenger. Yes, I think that's it :)
Jo - och gissa vad, solen kom tillbaks! Jag tror det hjälper när man försöker åkalla solskenet via bloggen, Facebook och Msn. Ja, det tror jag :)

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig