Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Thursday, July 16, 2009

Having a high time at the High Coast / Bästa monologen i mannaminne

Yesterday I went to see a monologue called Defending the Caveman (Grottmannen is the Swedish version) at this place called Mannaminne in Nordingrå, in the High Coast area. The high coast is high because the land was pushed down so much by the ice during the ice age and now it's popping back up at the rate of 1 cm every year or a metre in 100 years. Anyway - driving from Härnösand across the High Coast brigde is like entering a strange land full of interesting signs saying things like "Icelandic horses", "Curiosity shop", "The world's best fika (coffee and cakes)" and simply "ART ----> 100 m."


Igår åkte jag för att se monologen Grottmannen på Mannaminne i Nordingrå, vid Höga kusten. Höga kusten är hög eftersom inlandsisen tryckte ned den så mycket under istiden och nu håller den på att poppa upp igen med hastigheten 1 cm / år, alltså en meter på hundra år. Hur som helst - att åka från Härnösand, över Höga kustenbron, var som att komma in i ett märkligt land fullt av intressanta skyltar där det stod saker som "Islandshästar", "Prylbod", "Världens bästa fika" och helt enkelt "KONST ----> 100 m."


The best photo I took, an old train
Bästa fotografiet jag tog; ett gammalt tågMannaminne is a sort of outdoor museum with lots of houses built by artist Anders Åberg. There are beautiful miniature wooden houses, for instance, as well as old trains, airplanes, boats, tools and sleighs from long ago.


Mannaminne är en sorts utomhusmuseum med en mängd hus, byggt av konstnären Anders Åberg. Det finns många jättefina trähus i miniatyr, till exempel, och gamla tåg, flygplan, båtar, slädar och redskap.


Defending the Caveman was performed by actor Lars T Johansson in the most energetic way which really gave life to the hilarious monologue. It was astonishing to see one single person spellbinding an audience in a very warm theatre for over two hours. You really should try to see it in your country (and I promise you won't get angry if you're a feminist or simply think that gender roles are taught to us by society and not something you inherit.)

Grottmannen spelades av Lars T Johansson som på det mest energifulla sätt gav liv till den otroligt roliga monologen. Det var förbluffande att se en enda människa trollbinda en publik i en väldigt varm teater i mer än två timmar. Alla föreställningar har varit fullsatta men det finns nu en del biljetter kvar till extraföreställningarna, så boka genast och åk och se Grottmannen! (Jag lovar att du inte blir arg om du är feminist eller helt enkelt ser folk som folk och tror att könsroller kommer från samhället och inte är medfödda.)

I already told you that fika is coffee and an assortment of cakes or possibly sandwiches. It's also a verb. You fikar.
My aunt had baked her little heart out and picked berries for me; my sister had created a garden for my mum and grown radishes and lettuce which she brought (we're all very D.I.Y.) and we sat down at this magnificent place to fika. Twice - apart from the fika in the interval. I get hungry a lot. I need to eat so that others can cope with me. I eat for your sake, really, yes, you.
Min moster hade bakat med all sin energi och plockat bär till mig; min syster hade anlagt ett trädgårdsland åt mamma, odlat rädisor och sallad och tagit med sig (vi är väldigt mycket Gör-det-själv allihop) och vi satt och fikade på ett magnifikt ställe vid havet. Två gånger - förutom fikat i pausen. Jag blir hungrig ofta. Jag måste äta så att andra står ut med mig. Jag äter i själva verket för din skull - just det, din.

my sister took this one


After the show fika at 9 p.m. / Efter föreställningenfika kl. 21.
I also got these to go, probably so I would be alright during the one-hour drive back home.
Jag fick dessutom de här med mig, antagligen så att jag skulle klara mig på väg tillbaka till Härnösand (tar ca en timme).


Now I'm getting hungry. Just one more thing - I had this long, droopy black skirt which I altered yesterday before I left. I cut off about 4 inches at the top, took it apart, raised the top layer, added elastic to the waist and voilà, a much better fitting skirt.
Nu blir jag hungrig. En sak till bara - jag hade en lång, hängig svart kjol som jag sydde om innan jag åkte. Klippte av ungefär en decimeter upptill, tog isär den, kortade det övre lagret, satte resår i midjan och voilà, passar mycket bättre.
I'm not necessarily good at sewing; I'm just fearless ;-) Jag är inte nödvändigtvis bra på att sy; jag är bara orädd ;-)
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig