Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Friday, July 24, 2009

Portfolio

I just added a portfolio (see sidebar) with links to my art photography, portraits and collages. There may be mistakes but I've been staring at this screen for so many hours now I honestly have to stop.

Jag har nyss lagt till en portfolio i högerkanten med länkar till mina konstfotografier, porträtt och collage. Det kan finnas fel men jag har suttit och stirrat i så många timmar på den här skärmen nu att jag helt enkelt måste sluta.
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig