Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Sunday, July 12, 2009

Baby coffee / Bebisfika

Once in a while you need a good baby coffee date. Då och då behöver man ett riktigt bra bebisfika.


See how clever my friend is for having two children? The older girl fed little sister and made explanatory "nomnomnom" sounds.
Se så smart min vän är som har två barn! Storasystern matade den lilla och gjorde förklarande "nomnomnom"-ljud under tiden.


Dress, now with a bit of puke on it. Since I'm such a fashion-savvy blogger I thought I should recommend brightly coloured, patterned dresses for baby coffee occasions.
Klänning, nu med lite spya. Eftersom jag är en sådan insatt modebloggare tänkte jag att jag skulle rekommendera starkt mönstrade kläder i glada färger när man ska på bebisfika.Are you trying to be mean? It wasn't even me this time. Försöker du vara elak? Det var inte ens jag den här gången.

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig