Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Friday, July 31, 2009

The black cat and the bird's heart / Svarta katten och fågelhjärtat

I was merrily walking outside, well - I was walking outside and found a surprise outside my door. A bird's heart, along with some feathers. Black cat, why'd you have to go and do that? Ever since I told you that you're going to Hollywood, not in person (cat) but as a photograph by me, to be in a movie - ever since I told you about Hollywood you've had this attitude and barely even looked at me, your neighbour, even though I was the one who got you there.
     I'm starting to think these big city Härnösand cats are different from the ones in the countryside. There's a wild cat which lives in my mum's barn (where I come from everyone has a barn to put stuff in) and even though she feeds the cat it occasionally catches a rat and leaves green gunk on the porch. However, once a year or so, the countryside cat catches a bird or a rat for my mum as if to say thank you or pay a symbolic rent. What do you get from the city cat? A ripped-out heart.


Jag skulle glatt gå på en promenad - eller hur som helst gå på en promenad och fann då en överraskning utanför dörren. Ett fågelhjärta och några fjädrar. Svarta katten, varför gjorde du så? Ända sedan jag berättade att du ska till Hollywood, inte personligen (kattligen) men i form av ett fotografi som jag tog, för att vara med i en film - ända sedan dess har du haft en sådan attityd, knappt tittat på mig, din granne, trots att du kommit så långt tack vare mig.
     Jag börjar tro att dessa stadskatter i Härnösand är annorlunda jämfört med katterna på landet. Det bor en vildkatt i min mammas lada (där jag kommer ifrån har alla en lada att lägga saker i) och trots att hon matar den fångar den då och då en fågel eller råtta och lämnar lite grönt gegg. En gång om året eller så fångar den dock en fågel eller råtta till min mamma som för att säga tack eller betala symbolisk hyra. Vad får man av stadskatten? Ett utrivet hjärta.
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig