Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Thursday, July 9, 2009

Owl be seeing yoooou

click image for bigger size. still low resolution but clearer. / klicka för större bild. fortfarande låg upplösning men tydligare.

This owl was HUGE. When it flew away across a meadow it looked like a small airplane. The wingspan must have been a metre. I took the photo early in the evening and added the night since the summer nights are bright up here. Didn't change those determined eyes though.
Den här ugglan var jättestor. Såg ut som ett litet flygplan när den flög iväg över ängen. Vingspannet måste ha varit en meter. Jag fotograferade ugglan tidigt på kvällen och lade till lite natt eftersom sommarnätterna här är ljusa. Däremot ändrade jag inget på den där bestämda blicken.
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig